Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Využití pracovního listu Graf Logaritmické funkce

Datum konání: 9. 9. 2014, od 9.50 do 10.35
Počet účastníků: žáci 3. ročníku třeboňského gymnázia (celkem 21)
Místo konání: Třeboň
Vyučující: Mgr. Karel Pazourek Ph. D.
Organizačně zabezpečuje: VT aktivita 04


Průběh:
Žáci řešili netradiční úlohy na základě svých znalostí o logaritmických funkcích a jejich grafech. Pracovní list sestává ze čtyř úloh, některé řešili žáci s pomocí vyučujícího, jiné samstatně či ve dvojicích.


Cíl:
Hlavním cílem bylo procvičit na aplikačních úlohách logaritmickou funkci, její graf a jejich vlastnosti.


Zhodnocení:
Vytyčeného cíle, procvičení uvedených funkcí a jejich grafů, bylo dosaženo.


Doporučení:
Pracovní list Graf logaritmické funkce lze plně využít v rámci výuky funkcí jako zdroj aplikačních úloh, a to v rámci opakování těchto funkcí.

Poznámka: Byla pořízena fotodokumentace

V Třeboni 10. 9. 2014
Zapsal: Mgr. Karel Pazourek, VT 04

foto: K. Pazourekfoto: K. Pazourekfoto: K. Pazourekfoto: K. Pazourek

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout