Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Využití pracovního listu Římské číslice

Datum konání: 9. 9. 2014, od 9.50 do 10.35
Počet účastníků: žáci primy třeboňského gymnázia (celkem 29)
Místo konání: Třeboň
Vyučující: Mgr. Karel Pazourek Ph. D.
Organizačně zabezpečuje: VT aktivita 04


Průběh:
Žáci pracovali s připraveným pracovním listem, pomocí graficky upraveného zápisu římských číslic luštili obrázky a pak vytvářeli i obrázky vlastní.


Cíl:
Hlavním cílem bylo procvičit netradičním způsobem zápis čísel pomocí římských číslic.


Zhodnocení:
Vytyčeného cíle, procvičení římských číslic, bylo dosaženo.


Doporučení:
Pracovní list Římské číslice lze bez dalších úprav použít k procvičování zápisu čísel pomocí římských číslic.

Poznámka: Byla pořízena fotodokumentace

V Třeboni 10. 9. 2014
Zapsal: Mgr. Karel Pazourek, VT 04

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout