Gymnázium Třeboň

Aktivita 03 – Časopis GYM č. 34

Datum konání: květen – červen 2014

Počet účastníků: žáci redakce časopisu GYM (21 žáků)

Místo konání: Třeboň

Vyučující: Mgr. Martin Rosocha

Organizačně zabezpečuje: VT 03

Průběh: V průběhu časového období bylo redakcí zpracováno číslo 34, které se věnuje tématu tématu technologí. Jednotlivé rubriky se podrobně věnují vztahu žáků naší školy k moderním technologím. V sekci, věnované učitelům, se GYM zaměřuje na využívání IT v hodinách a na vztah k těmto technologiím obecně. Samostatně jsou řazeny sekce nejnadanějších žáků a úvahy k téma. Tematicky byly zpracovány rovněž komiksy, jazykový koutek, filmové a knižní recenze a v neposlední řadě byly tematicky laděny také ostatní pravidelné rubriky.

Cíl: Hlavním cílem bylo nacvičování žurnalistické práce, tvorba článků a editorská práce.

Zhodnocení: Časopis vyšel 24. 06. 2014, redakci se podařilo číslo dokončit za postupného předávání rubrik novým členům redakce (za odcházející maturanty), a především za nového vedení nově zvolené šéfredaktorky. Číslo je k dispozici a stažení ve formátu pdf na stránkách časopisu zde.

Doporučení: Redakce se dohodla na dalším tématu, tentokrát věnovanému fenoménu matematiky.

V Třeboni 30. 06. 2014
Zapsal: Mgr. Martin Rosocha, VT 03

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout