Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - Laboratorní cvičení: prvoci

 Senný nálev (pozorování nálevníků) – laboratorní cvičení

Datum konání:                 23. 9. 2014 (1 hodina)

Třídy, počet žáků:           sekunda (25 žáků, 6 chlapců, 19 dívek)

Vyučující:                           Mgr. Jitka Mašková

Lektor:                                 Mgr. Štěpánka Otepková

Použité materiály: senný nálev, pracovní list, fotografická příloha

 

Použité metody: příprava dočasného mikroskopického preparátu, práce s mikroskopem, pozorování , zhotevení biologického nákresu

 

Cíl: zopakovat zásady práce s mikroskopem, rozvíjet manuální zručnost při zhotovování mikroskopického preparátu, rozšířit učivo o prvocích a umožnit propojetní teoretické výuky s přímým pozorováním, motivovat žáky

 

Zhodnocení akce a zpětná vazba: Žáci pracovali ve trojicích vždy u jednoho mikroskopu. Každý žák si připravil za pomoci vyučující a lektory vlastní preparát, který pak pozoroval pod mikroskopem.  Poté již žáci postupovali samostatně podle bodů v pracovním listu. Akce byla hodnocena velmi kladně.

 

Doporučení: Pracovní list není potřeba upravovat. Po vyplnění může být vyhodnocen a známka započítána do klasifikace z biologie.

 

Štěpánka Otepková

Foto: Š. OtepkováFoto: Š. OtepkováFoto: Š. OtepkováFoto: Š. Otepková

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout