Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - Výukový program Stromy

Datum konání: 29. 5. 2014 a 3. 6. 2014 (výukový program ve škole a v terénu – 2 hodiny)
Třídy, počet žáků: I., 25 žáků (5 chlapců, 20 dívek)
Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková, Mgr. Jitka Mašková, pracovníci ČNFV
Použité metody: výklad, demonstrace přírodních objektů, procházka parkem

Cíl: představit naše zástupce, ukázat funkci stromů v krajině a jejich roli v ekosystému
Průběh: Z důvodu vytrvalého deště byl program rozdělen na dvě části – první proběhla ve třídě. Žáci na základě větví s listy, květy nebo plody s pomocí vyučujících a lektorů plnili úkoly z pracovního listu. Při tom se seznámili s běžnými listnatými dřevinami a jejich charakteristickými znaky.
Druhá část proběhla v přilehlém parku formou botanické exkurze.
Zhodnocení akce a zpětná vazba: .žáci pracovali velmi aktivně
Doporučení: nejsou potřebné žádné změny.

Text: Jitka Mašková
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout