Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - Praktická výuka biologie - Obojživelníci

Datum konání: 4. 6. 2014 (1 hodina)
Třídy, počet žáků: sekunda (27 žáků, 13 chlapců, 14 dívek)
Vyučující: Mgr. Jitka Mašková
Lektor: Mgr. Štěpánka Otepková
Použité materiály: tablet, pracovní list, učebnice Přírodopis pro ZŠ a víceletá gymnázia 7, Fraus

Použité metody: pozorování, vyhledávání informací, práce s textem

Cíl: Upozornit na charakteristické znaky ryb, které slouží k jejich rozeznávání, seznámit se s vybranými zástupci mořských ryb

Zhodnocení akce a zpětná vazba: Žáci pracovali ve dvojicích, za podpory a pomoci lektora a vyučujícího postupně plnili úkoly z pracovního listu. Časová dotace byla dostatečná, pokud žáci pracovali po celou hodinu. Vyhodnocení a oprava pracovního listu bude součástí hodnocení z biologie.

Doporučení: Pracovní list není potřeba upravovat. Laboratorní cvičení je možné doplnit demonstrací stavby těla ryb na lihovém preparátu a několika preparovaných rybách ze sbírek kabinetu biologie.


Text: Jitka Mašková
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout