Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - Výukový program Šelmy

Datum konání: 9. 6. 2014 (výukový program ve škole - 2 hodiny)
Třídy, počet žáků: I., 29 žáků (15 chlapců, 14 dívek)
Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková, pracovníci ČNFV
Použité metody: výklad, prezentace, didaktické hry, ukázky živých zvířat

Cíl: seznámit s významem šelem v naší přírodě, představit naše zástupce, doplnit a zatraktivnit probírané učivo
Průběh: Žáci byli rozdělení do dvou skupin, kde každá měla samostatný program – po hodině se skupiny vyměnily. Žáci sledovali krátkou prezentaci o výskytu a významu šelem v ekosystému, o stavbě jejich těla a přizpůsobeních způsobu života. S pomocí vyučující a lektorů plnili úkoly z pracovního listu, diskutovali o předsudcích vůči našim šelmám. Přitom si mohli pohrát s živou fretkou a liščím mládětem.
Zhodnocení akce a zpětná vazba: žáci se velmi aktivně zapojovali do diskuse
Doporučení: nejsou potřebné žádné změny. Program je natolik atraktivní, že doporučuji jej zařadit mezi pravidelně opakované akce.


Text a foto: Štěpánka Otepková
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout