Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - Praktická výuka biologie - Miříkovité

Datum konání: 12. 6. 2014 (1 hodina)
Třídy, počet žáků: prima (23 žáků,6 chlapců, 17 dívek)
Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková
Lektor:
Použité materiály: tablet, pracovní list, učebnice Přírodopis pro ZŠ a víceletá gymnázia 7, Fraus, tablety, nasbírané vzorky rostlin čeledi miříkovitých

Použité metody: vyhledávání informací na internetu, práce s textem a pozorování přírodnin

Cíl: Upozornit na charakteristické znaky miříkovitých rostlin, které slouží k jejich rozeznávání, seznámit se s vybranými zástupci, charakterizovat čeleď a naučit se poznávat vybrané zástupce.

Zhodnocení akce a zpětná vazba: Žáci pracovali ve dvojicích, postupně plnili úkoly z pracovního listu. Vyhodnocení a oprava pracovního listu bude součástí hodnocení z biologie.

Doporučení: Pracovní list není potřeba upravit. Hodina proběhla bez problémů.
Laboratorní cvičení navázalo na praktickou exkurzi konanou 23. 4. 2014.
 

Text: Štěpánka Otepková
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout