Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - Praktická výuka biologie - Cévní soustava a srdce

Datum konání: 18. 6. 2014 (1 hodina)
Třídy, počet žáků: sekunda (26 žáků, 14 chlapců, 12 dívek)
Vyučující: Mgr. Jitka Mašková
Lektor: Mgr. Štěpánka Otepková
Použité materiály: hovězí a vepřové srdce, pracovní list, učebnice Přírodopis pro ZŠ a víceletá gymnázia 6, Přírodopis pro ZŠ a víceletá gymnázia 7, Fraus

Použité metody: demonstrace a pozorování, vyhledávání informací, práce s textem

Cíl: zopakovat typy cévních soustav u bezobratlých skupin živočichů, na doneseném srdci demonstrovat části srdce a cévy, vysvětlit jejich funkce, objasnit velký a malý krevní oběh

Zhodnocení akce a zpětná vazba: Žáci byli rozděleni na dvě skupiny, každá měla k dispozici jedno hovězí a jedno vepřové srdce. Nejprve vyučující a lektorka postupně ukazovaly části srdce a cévy, objasnily, jakou krev a kam vedou. Poté si žáci sami individuálně podle zájmu srdce podrobněji pohlédli. Úkoly z pracovního listu pak již vypracovávali samostatně, ve dvojicích nebo za domácí úkol, pokud raději využili možnosti důkladného zkoumání biologického materiálu.

Doporučení: Pracovní list není potřeba upravovat. Po vyplnění může být vyhodnocen a známka započítána do klasifikace z biologie.

Texta foto: Jitka Mašková
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout