Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - Praktická výuka biologie - Lipnicovité

Datum konání: 19. 6. 2014 (1 hodina)
Třídy, počet žáků: prima (26 žáků,6 chlapců, 20 dívek)
Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková
Lektor:
Použité materiály: tablet, pracovní list, učebnice Přírodopis pro ZŠ a víceletá gymnázia 7, Fraus, tablety, nasbírané vzorky rostlin čeledi lipnicovitých

Použité metody: vlastní pozorování přírodnin, vyhledávání informací na internetu, práce s textem

Cíl: Upozornit na charakteristické znaky lipnicovitých rostlin, které slouží k jejich rozeznávání, seznámit se s vybranými zástupci a jejich hospodářským významem, charakterizovat čeleď a naučit se poznávat vybrané zástupce.

Zhodnocení akce a zpětná vazba: Žáci pracovali ve dvojicích, pozorovali pomocí lupy připravené rostliny a svá pozorování zaznamenávali do laboratorního protokolu. Vyhodnocení a oprava laboratorního protokolu bude součástí hodnocení z biologie.

Doporučení: Laboratorní cvičení není potřeba upravit. Hodina proběhla bez problémů. Možná by bylo vhodné připravit ještě pracovní list.
Laboratorní cvičení navázalo na praktickou exkurzi konanou 23. 4. 2014.

Štěpánka Otepková
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout