Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - exkurze Ústav komplexních systémů Nové Hrady

Datum konání: 23. 6. 2014 (4 hodiny + 2 cesta)
Místo konání (trasa): Ústav komplexních systémů Nové Hrady
Třídy, počet žáků: tercie (26 žáků, 14 chlapců, 12 dívek)
Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková, Mgr. Jana Havlová
Použité metody: exkurze, návaznost na praktické činnosti, které probíhaly v rámci projektu od září 2013
Cíl: představit vědecké pracoviště a seznámit žáky s prací biologické laboratoře, motivovat k dalšímu studiu přírodovědných předmětů
Průběh: žáci si nejprve prošli některá vědecká pracoviště, pod vedením odborných pracovníků si vyzkoušeli několik jednoduchých pokusů, připravili si vlastní mikroskopické preparáty a pomocí modelu z lega se seznámili s principem zobrazení v mikroskopu.
Zhodnocení akce a zpětná vazba: exkurze byla zajímavá, většina žáků byla na podobném pracovišti poprvé. Žáci si nejvíce cenili možnosti samostatně si vyzkoušet jednoduché pokusy.
Doporučení: exkurze se osvědčila
 

Texta foto: Štěpánka Otepková
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout