Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - exkurze Sbírka vodních a mokřadních rostlin

Datum konání: 24. 6. 2014 (1 hodina)
Místo konání (trasa): Botanický ústav AV ČR v Třeboni
Třídy, počet žáků: prima (26 žáků, 6 chlapců, 20 dívek)
Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková, Mgr. Jitka Mašková
Lektor: Mgr. Andrea Kučerová PhD. (vedoucí Sbírky vodních a mokřadních rostlin)
Použité metody: exkurze, návaznost na praktické činnosti, které probíhaly v rámci projektu od září 2013
Cíl: Představit běžné i některé velmi vzácné druhy vodních a mokřadních rostlin, vymezit pojem mokřad a seznámit se s jeho významem v krajině. Navštívit vědecké pracoviště a seznámit žáky s některými oblastmi jeho výzkumu. Motivovat žáky k dalšímu studiu biologie.
Průběh: žáci si prošli vnější expozici vodních a mokřadních rostlin, zvláště se zaměřili na přizpůsobení jejich těla životnímu prostředí. Zopakovali si základní pojmy z anatomie, morfologie a fyziologie. Pod vedení paní dr. Kučerové diskutovali o nebezpečí invazních rostlin a obecně o vlivu činnosti člověka na životní prostředí.
Zhodnocení akce a zpětná vazba: exkurze je velmi přínosná, doporučuji ji zařadit mezi pravidelné akce pro primu.
Doporučení: Velmi se osvědčil i termín po uzavření klasifikace, kdy žáci mají již probrané veškeré učivo z botaniky a exkurze nabízí smysluplné využití času, který ještě děti musí strávit ve škole.
 

Text a foto: Štěpánka Otepková
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout