Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - Praktická výuka biologie - Anatomie a morfologie ptáků

Datum konání: 24. 6. 2014 (2 hodiny)
Třídy, počet žáků: kvinta (23 žáků, 8 chlapců, 15 dívek)
Vyučující: Mgr. Jitka Mašková
Lektor: Mgr. Štěpánka Otepková
Použité materiály: holub domácí, brojlerové kuře, kur domácí, pracovní list, učebnice Zoologie (M. Papáček, Scientia)

Použité metody: vyhledávání informací, pitva a pozorování

Cíl: ukázat na skutečném zástupci ptáků charakteristické znaky na kostře, demonstrovat jednotlivé tělní soustavy a jejich části

Zhodnocení akce a zpětná vazba: Žáci byli rozděleni na tři skupiny, každá měla k dispozici jedno zvíře. Podle zájmu a preferencí si žáci ve skupině sami rozdělili úkoly: kdo bude zaznamenávat pozorované do listu, kdo bude vyhledávat v literatuře, kdo bude asistovat a kdo pitvat. Poté již samostatně za podpory vyučující a lektorky postupovali podle bodů v pracovním listu. Akce byla hodnocena velmi kladně.

Doporučení: Pracovní list není potřeba upravovat. Po vyplnění může být vyhodnocen a známka započítána do klasifikace z biologie.

Text: Jitka Mašková

Foto: Štěpánka Otepková
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout