Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Setkání 12

 

Nové výzvy pro Třeboňsko, č. projektu CZ.1.07/1.1.14/02.0050
 
Datum konání: 14. 10. 2014, od 14.15 do 16.00
Počet účastníků: žáci a učitelé třeboňského gymnázia (celkem 1)
Místo konání: Třeboň
Vyučující: Mgr. Karel Pazourek Ph. D.
Organizačně zabezpečuje: VT aktivita 04
 
Průběh:
Pro účastníky byla připravena prezentace o základních kódováních užívaných v rekreačním šifrování (Morseova abeceda, Braillovo písmo, binární abeceda) a o určování typu šifry na základě počtu prvků šifry. Poté proběhlo luštění šifer z přichystané sady.
 
Cíl:
Hlavním cílem bylo představit základní typy kódování a metody určování typu šifry na základě počtu jejích prvků.
 
Zhodnocení:
Vytyčeného cíle, představit základní typy kódování a metody určování typu šifry na základě počtu jejích prvků, bylo dosaženo.
 
Doporučení:
Setkání budou pokračovat i nadále, jeho struktura není třeba měnit, plně vyhovuje potřebám a účelu soutěže.
Poznámka: Byla pořízena fotodokumentace
 
V Třeboni 20. 10. 2014
Zapsal: Mgr. Karel Pazourek, VT 04
 

 

foto: K. Pazourekfoto: K. Pazourekfoto: K. Pazourek

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout