Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Využití pracovního listu Římské číslice

 

Nové výzvy pro Třeboňsko, číslo projektu CZ.1.07/1.1.14/02.0050
 
Datum konání: 15. 10. 2014, od 13.25 do 14.10
Počet účastníků: žáci kvarty třeboňského gymnázia (celkem 15)
Místo konání: Třeboň
Vyučující: Mgr. Karel Pazourek Ph. D.
Organizačně zabezpečuje: VT aktivita 04
 
Průběh:
Žáci pracovali s připraveným pracovním listem, pomocí graficky upraveného zápisu římských číslic luštili obrázky.
 
Cíl:
Hlavním cílem bylo procvičit netradičním způsobem zápis čísel pomocí římských číslic a oživit tak výuku matematiky.
 
Zhodnocení:
Vytyčeného cíle, procvičení římských číslic, bylo dosaženo.
 
Doporučení:
Pracovní list Římské číslice lze bez dalších úprav použít k procvičování zápisu čísel pomocí římských číslic.
 
Poznámka: Byla pořízena fotodokumentace
V Třeboni 20. 10. 2014
Zapsal: Mgr. Karel Pazourek, VT 04

 

foto: K. Pazourekfoto: K. Pazourekfoto: K. Pazourek

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout