Gymnázium Třeboň

Aktivita 01 - LC1: měření kmitavého pohybu s využitím čidel

Datum konání: 20. 10. 2014 a 24. 10. 2014

Třídy, počet žáků: septima rozdělená na dvě skupiny (celkem 18 žáků)

Vyučující: Mgr. Zbyněk Matějka

Použité pomůcky a materiály: LabQuest Mini, USB sonar (čidlo polohy a pohybu) Motion Detector 2, NB Aspire E1-531G, stavebnicový stojan, závaží 100 g, tenké vlákno, pravítko, kalkulačka

Použité metody: laboratorní měření, pozorování a diskuze

Cíl: sestavit model matematického kyvadla o délce 30 cm, nacvičit správnou manipulaci s kyvadlem, seznámit se s programem Logger Lite a propojit počítač s čidlem pro měření polohy a pohybu, zobrazit časový diagram kmitavého pohybu, změřit dobu kmitu kyvadla a porovnat naměřenou hodnotu s vypočtenou podle vzorce pro periodu, určit chybu a diskutovat o možnostech zpřesnění měření

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci pracovali ve dvojicích a zároveň spolupracovali navzájem mezi skupinami, každá skupina měla za úkol naučit se pracovat s čidlem pro měření polohy a pohybu a zobrazit výsledky na notebooku. Žáci pracovali s výše uvedenými pomůckami poprvé. Největší problémy činilo nastavení přesné polohy čidla a kyvadla tak, aby byly odstraněny nežádoucí efekty. Úkol byl splněn, ale některým skupinám trvalo déle přesné nastavení čidla a kyvadla.

Doporučení: Laboratorní cvičení se jako první s novými pomůckami velmi osvědčilo. Je nutné klást velký důraz na samostatnost žáků při práci ve skupinách – učitel pouze řídí činnost. Osvědčilo se rozdělení třídy na dvě skupiny.

Text a foto: Zbyněk Matějka
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout