Gymnázium Třeboň

Aktivita 01 - LC1: měření pohybu rukou

Datum konání: 14. 11. 2014

Třídy, počet žáků: 1. ročník rozdělený na dvě skupiny (celkem 31 žáků)

Vyučující: Mgr. Zbyněk Matějka

Použité pomůcky a materiály: LabQuest Mini, USB sonar (čidlo polohy a pohybu) Motion Detector 2, NB Aspire E1-531G, sešit

Použité metody: laboratorní měření, pozorování a diskuze

Cíl: Seznámit se s programem Logger Lite, propojit počítač s čidlem pro měření polohy a pohybu, zobrazit závislost polohy na čase a vyzkoušet si různé možnosti změny vzdálenosti, vygenerovat si předlohu grafu a k této předloze se pohybem rukou co nejvíce přiblížit, naměřená data (grafy) každého člena skupiny uložit nejméně do třech souborů, diskutovat o možnostech zpřesnění měření.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:

Žáci pracovali ve dvojicích, každá skupina měla za úkol naučit se pracovat s čidlem pro měření polohy a pohybu, zobrazit výsledky na notebooku a naměřené hodnoty uložit. I když žáci pracovali s výše uvedenými pomůckami poprvé, úkol splnili a naučili se pracovat s grafem udávajícím závislost polohy na čase. Získané dovednosti žáci využijí v dalším cvičení – práce s grafem udávajícím závislost rychlosti na čase.

Doporučení:

Laboratorní cvičení se jako první s novými pomůckami velmi osvědčilo – pro žáky bylo velmi zajímavé. Je nutné klást velký důraz na samostatnost žáků při práci ve skupinách – učitel pouze řídí činnost a žáci pracují zcela samostatně. Osvědčilo se rozdělení třídy na dvě skupiny.

Text a foto: Zbyněk Matějka
 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout