Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Setkání 13

Datum konání: 25. 11. 2014, od 14.15 do 16.00

Počet účastníků: žáci a učitelé třeboňského gymnázia (celkem 2)

Místo konání: Třeboň

Vyučující: Mgr. Karel Pazourek Ph. D.

Organizačně zabezpečuje: VT aktivita 04

 

Průběh:

Pro účastníky byla připravena prezentace o základních kódováních užívaných v rekreačním šifrování (Morseova abeceda, Braillovo písmo, binární abeceda) a o určování typu šifry na základě počtu prvků šifry. Poté proběhlo luštění šifer z přichystané sady.

 

Cíl:

Hlavním cílem bylo představit základní typy kódování a metody určování typu šifry na základě počtu jejích prvků.

 

Zhodnocení:

Vytyčeného cíle, představit základní typy kódování a metody určování typu šifry na základě počtu jejích prvků, bylo dosaženo.

 

Doporučení:

Setkání budou pokračovat i nadále, jeho struktura není třeba měnit, plně vyhovuje potřebám a účelu soutěže.

Poznámka: Byla pořízena fotodokumentace

 

V Třeboni 25. 11. 2014

Zapsal: Mgr. Karel Pazourek, VT 04

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout