Gymnázium Třeboň

Aktivita 01 - LC2: měření pohybu rukou II

Datum konání: 8. 12. 2014

Třídy, počet žáků: 1. ročník rozdělený na dvě skupiny (celkem 32 žáků)

Vyučující: Mgr. Zbyněk Matějka

Použité pomůcky a materiály: LabQuest Mini, USB sonar (čidlo polohy a pohybu) Motion Detector 2, NB Aspire E1-531G, sešit nebo rovná pevná deska

Použité metody: laboratorní měření, pozorování a diskuze

Cíl: Propojit počítač s čidlem pro měření polohy a pohybu, zobrazit závislost rychlosti na čase a vyzkoušet si různé možnosti změny rychlosti, vygenerovat si předlohu grafu a k této předloze se pohybem rukou co nejvíce přiblížit, naměřená data (grafy) každého člena skupiny uložit do souborů, diskutovat o možnostech zpřesnění měření vzhledem k tvaru grafu.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:

Žáci pracovali ve dvojicích, každá skupina měla za úkol procvičit si práci s čidlem pro měření polohy a pohybu, zobrazit výsledky na notebooku a naměřené hodnoty uložit. Úkol se jevil jako poměrně těžší než v předcházejícím laboratorním cvičení. Problémy nastávaly při přiblížení se předlohy grafu, zvláště při snižování a zvyšování rychlosti.

Doporučení:

Výsledky skupin se poměrně lišily – je nutné se věnovat těm skupinám, u nichž výsledky měření nebyly v pořádku. Stále je nutné klást velký důraz na samostatnost žáků při práci ve skupinách, ale u této úlohy se u některých skupin pomoc učitele jevila jako nutná.

Text a foto: Zbyněk Matějka
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout