Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Setkání 14

Datum konání: 16. 12. 2014, od 14.00 do 15.45

Počet účastníků: žáci a učitelé třeboňského gymnázia (celkem 1)

Místo konání: Třeboň

Vyučující: Mgr. Karel Pazourek Ph. D.

Organizačně zabezpečuje: VT aktivita 04

 

Průběh:

Setkání se zaměřilo na využití světla, tmy a barev v rekreačním šifrování. V úvodní přednášce se diskutovalo využití světla pro přenos i záznam zprávy, míchání barev a jejich řazení, rovněž ilustrované šiframi z různých šifrovacích soutěží. Následovalo luštění šifer, čtyř s tištěným zadáním, jedné s promítaným zadáním.

 

Cíl:

Hlavním cílem bylo poukázat na souvislosti vnímání světla a barev a luštění šifer.

Zhodnocení:

Vytyčeného cíle, na souvislosti vnímání světla a barev a luštění šifer, bylo dosaženo.

 

Doporučení:

Setkání budou pokračovat i nadále, jeho struktura není třeba měnit, plně vyhovuje potřebám a účelu soutěže.

Poznámka: Byla pořízena fotodokumentace

 

V Třeboni 16. 12. 2014

Zapsal: Mgr. Karel Pazourek, VT 04

 

 

foto: K. Pazourekfoto: K. Pazourekfoto: K. Pazourek

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout