Gymnázium Třeboň

Aktivita 03 – Časopis GYM č. 35

Datum konání: září– říjen2014

Počet účastníků: žáci redakce časopisu GYM (30 žáků)

Místo konání: Třeboň

Vyučující: Mgr. Martin Rosocha

Organizačně zabezpečuje: VT 03

Průběh: V průběhu časového období bylo redakcí zpracováno číslo 35, které se věnuje tématu tématu matematiky. Jednotlivé rubriky se podrobně věnují vztahu žáků naší školy k matematice, zvláště by li vybráni matematikou nadaní jedinci, kteří byli vyzpovídáni na své matematické recepty . V sekci věnované učitelům se GYM věnoval vyučujícím matematiky, jejich přísupu k výuce a oblastem matematiky, která je jim blízká, případně vzdálená. Tematicky byly zpracovány rovněž komiksy, jazykový koutek, filmové a knižní recenze a v neposlední řadě byly tematicky laděny také ostatní pravidelné rubriky.

Cíl: Hlavním cílem bylo nacvičování žurnalistické práce, tvorba článků a editorská práce.

Zhodnocení: Časopis vyšel 23. 10. 2014, redakci se podařilo číslo dokončit druhé číslo za postupného předávání rubrik novým členům redakce (za odcházející maturanty), a především za nového vedení nově zvolené šéfredaktorky. Číslo je k dispozici a stažení ve formátu pdf na stránkách časopisu zde. Součástí čísla byla rovněž příloha, věnovaná tématu prádnin, její podobu můžete zhlédnout zde.

Doporučení: Redakce se dohodla na dalším tématu, tentokrát věnovanému fenoménu pomoci.

V Třeboni 23. 10. 2014
Zapsal: Mgr. Martin Rosocha, VT 03

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout