Gymnázium Třeboň

Aktivita 03 – Časopis GYM č. 36

Datum konání: říjen– prosinec 2014

Počet účastníků: žáci redakce časopisu GYM (30 žáků)

Místo konání: Třeboň

Vyučující: Mgr. Martin Rosocha

Organizačně zabezpečuje: VT 03

Průběh: V průběhu časového období bylo redakcí zpracováno číslo 36, které se věnuje tématu tématu pomoci. Jednotlivé rubriky se podrobně věnují vztahu žáků naší školy k pomoci jako takové, od té drobné, spočívající v pomoci např. ve škole, až po tu velkou, kterou reprezentuje projekt Adopce na dálku. Zvláštní část čísla byl věnována představení žáků, kteří pomáhají mimo školu např. v hospicích, případně jsou zapojeni do charitativních akcí. Tematicky byly zpracovány rovněž komiksy, jazykový koutek, filmové a knižní recenze a v neposlední řadě byly tematicky laděny také ostatní pravidelné rubriky.

Cíl: Hlavním cílem bylo nacvičování žurnalistické práce, tvorba článků a editorská práce.

Zhodnocení: Časopis vyšel 23. 10. 2014, redakci se podařilo číslo dokončit již za chodu nových členů redakce a pod vedením nové šéfredaktorky. Číslo je k dispozici a stažení ve formátu pdf na stránkách časopisu zde.

Doporučení: Redakce se dohodla na dalším tématu, téma bude upřesněno v lednu.

V Třeboni 23. 12. 2014
Zapsal: Mgr. Martin Rosocha, VT 03

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout