Gymnázium Třeboň

Aktivita 01 - LC3: měření rovnoměrně zrychleného pohybu vozíku na nakloněné rovině pomocí čidel

Datum konání: 12. 12. 2014

Třídy, počet žáků: 1. ročník rozdělený na dvě části (celkem 32 žáků)

Vyučující: Mgr. Zbyněk Matějka

Použité pomůcky a materiály: LabQuest Mini, USB sonar (čidlo polohy a pohybu) Motion Detector 2, NB Aspire E1-531G, dřevěné prkno s drážkou, vozíček, karton nebo rovná deska z tvrdého papíru, dřevěné kvádry, závaží.
Použité metody: laboratorní měření, pozorování a diskuze

Cíl: Procvičit si další vlastnosti programu Logger Lite, s využitím čidla pro měření polohy a pohybu připravit pokus tak, aby získané grafy dráhy, rychlosti a zrychlení v závislosti na čase co nejlépe odpovídaly očekávaným grafům, pracovat se změnami snímkovací frekvence a odladit její nejvýhodnější hodnotu pro toto cvičení, naměřené grafy skupiny uložit.

Zhodnocení akce a zpětná vazba: Žáci pracovali ve skupinách - každá skupina měla za úkol zobrazit grafy tří naměřených veličin a naměřené hodnoty uložit. Žáci měli již zkušenosti s obsluhou programu Logger Lite z předcházejících vyučovacích hodin, ale u některých skupin se vyskytly dílčí problémy s obsluhou programu a se správným nastavením experimentu.

Doporučení: Při skupinové práci si žáci sami museli upravovat nastavení experimentu. Je nutné nechat žáky, aby si samostatně rozmysleli a připravili sestavu pro experiment a aby ve skupinách pracovali samostatně. Po fyzikální stránce je třeba se více věnovat grafu závislosti zrychlení (v grafu označeno akcelerace) na čase. Dále je třeba stále procvičovat práci s programem na zpracování dat Logger Lite. Osvědčilo se rozdělení třídy na dvě části.

Text a foto: Zbyněk Matějka
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout