Gymnázium Třeboň

Aktivita 01 - LC2: poskakující míč – měření jeho polohy pomocí čidel

Datum konání: 15. 12. 2014

Třídy, počet žáků: kvinta rozdělená na dvě části (celkem 25 žáků)

Vyučující: Mgr. Zbyněk Matějka

Použité pomůcky a materiály: LabQuest Mini, USB sonar (čidlo polohy a pohybu) Motion Detector 2, NB Aspire E1-531G, různé druhy míčů, stojan na upevnění čidla

Použité metody: laboratorní měření, pozorování a diskuze

Cíl: Zopakovat si obsluhu programu Logger Lite a práci s čidlem na měření polohy, navrhnout a sestavit pokus, provést měření vzdálenosti po několika odrazech míče (časová závislost), porovnat získané grafy s očekávanými a navrhnout možnosti zvýšení přesnosti měření, naměřená data (grafy) skupiny uložit. Zopakovat si znalosti o pohybové a polohové energii z nižších ročníků a uvažovat o možnostech vzájemných přeměn těchto energií.

Zhodnocení akce a zpětná vazba: Žáci pracovali ve skupinách - každá skupina měla za úkol upevnit si návyky při práci s čidlem pro měření polohy a pohybu, zobrazit grafy vzdáleností po několika odrazech míče a naměřené hodnoty uložit. Cvičení je zároveň přípravným cvičením pro výuku následujícího tematického celku o mechanické práci, energii, výkonu a účinnosti.

Doporučení: Laboratorní cvičení bylo pro žáky velmi zajímavé. Při skupinové práci si sami museli navrhnout sestavení pokusu a v průběhu cvičení stále upravovat polohu čidla. Úloha je velmi náročná na přesnost, takže mnoho pokusů bylo vyhodnoceno jako pokusy chybné. Tyto pokusy byly vyřazeny. Ve skupinách pracovali žáci samostatně. Před konáním samotného laboratorního cvičení bude příště vhodné provést opakování fyzikální teorie – hlavně poznatků o mechanické práci, energii, výkonu a účinnosti. Osvědčilo se rozdělení třídy na dvě části.

Text a foto: Zbyněk Matějka
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout