Gymnázium Třeboň

Inovovaná metodika výuky fyziky

V rámci projektu Nové výzvy pro Třeboňsko vznikla unikátní Inovovaná metodika výuky fyziky na třeboňském gymnáziu (KA1). V osmi obsáhlých souborech představují její autoři, jak je možné v běžných hodinách fyziky, stejně jako v rámci mimoškolních aktivit pracovat s moderními fyzikálními čidly, tablety a další ICT. Celý kompletní materiál je zatím dostupný u našich fyzikářů na DVD, výhledově bude umístěn na veřejně přístupném web. serveru. Pro inspiraci předkládáme Obecný úvod, ve kterém se dozvíte vše důležité, co předcházelo vzniku Inovované metodiky výuky fyziky, podrobný popis jejího obsahu nebo třeba i to, jak vidí jeden z jejích autorů Martin Krynický realitu využívání výpočetní techniky na českých školách.

Na rozsáhlém materiálu se podílela kromě učitelů fyziky Martina Krynického, Zbyňka Matějky a Olgy Tiché i celá řada studentů, kteří realizovali během výuky i v rámci svého volného času samostatná fyzikální měření pomocí ICT, založená často na vlastních nápadech - i díky nim je kompletní podoba metodiky plná inspirativních nápadů, které budeme moci i v budoucnu v rámci běžné výuky fyziky dále rozvíjet.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout