Gymnázium Třeboň

Hektický podzim na gymnáziu (2. 2. 2011)

První pololetí tohoto školního roku bylo na gymnáziu rušno. Nejvýznamnějším dnem ale stejně zůstává 1. září, kdy jsme uvítali nových 66  žáků primy (osmileté studium) a prvního ročníku čtyřletého studia. Hned na začátku jejich studia jsme jim nabídli třídenní zážitkové adaptační kurzy v nedalekém Římově, abychom jim usnadnili vzájemné seznámení a start nového školního roku.

Důležitou součástí života naší školy zůstává významný projekt Konkurenceschopnost pro Třeboňsko, financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu, v rámci kterého nabízíme našim žákům několik inspirativních aktivit (podrobně jsou všechny zdokumentovány na webu školy). Ty zaplňují nejen samotnou výuku, ale jsou i důležitou součástí jejich mimoškolní činnosti - ať už jde o školní časopis GYM (www.casopisgym.cz), se kterým jsme uspěli v celostátní soutěži o nejlepší studentský časopis v Brně (viz foto), výuku finanční gramotnosti, pro kterou u nás vznikají originální studijní materiály, nebo o vytváření zajímavého zeměpisně-dějepisného regionálního katalogu, ve kterém naši žáci mapují Třeboňsko a blíže se tak seznamují s jeho krásami a významem.

Zajímavé náměty nabízíme žákům v souvislosti s tolik potřebnými znalostmi etiky – postupně vzniká série filmů na různá společensko-etická témata, která by se do budoucna mohla stát vhodným doplňkem výuky etiky na naší škole, zároveň také metodickým materiálem pro vyučující. Důležité projektové aktivity nabízíme v souvislosti s řešením environmentálních problémů – zorganizovali jsme několik exkurzí a přednášek na témata biodiverzity v přirozených vodních tocích či možností šetrné dopravy.

Některé ročníky navštívily v podzimních měsících Prahu, aby zmapovaly vybraná zajímavá místa – Národní památník hrdinů Heydrichiády, židovské město či Veletržní palác. Zpestřením byla i návštěva divadla Pod Palmovkou. Díky šikovnosti našich žáků jsme uspěli i ve vědomostní soutěži Evropský parlament. Za výborné umístění získalo 9 našich žáků hlavní cenu, kterou byla na konci listopadu návštěva EP ve Štrasburku. Naše škola se opět úspěšně zúčastnila výběrového řízení Pražského studentského summitu. V ostré konkurenci škol celé republiky vybojoval náš tým účast a zastoupení země Sakartvelo, Gruzie. Na studentských jednáních OSN tak budeme zastupovat tento kavkazský stát na jednáních Valného shromáždění (GA), Světové obchodní organizace (WTO) a Ekonomické a sociální rady (ECOSOC).

Výuku cizích jazyků podporujeme zajímavými přednáškami v angličtině či návštěvami rodilých mluvčí – v září jsme u nás například přivítali studenta z africké Tanzánie. V září se uskutečnila návštěva naší partnerské školy v německém Uetersenu, které se účastnilo 23 žáků.

Vybraní žáci naší školy se v rámci projektu Comenius s názvem My style of life zúčastnili výměnného pobytu v Nizozemsku. Jedná se o první ročník této výměny ve spolupráci s nizozemskou školou Sintermeertencollege, ležící v městě Heerlen. V rámci pobytu jsme se podívali do Amsterodamu, do Cách a dalších zajímavých míst.

Velkou poctou byla pro nás beseda s panem Tomem Schreckerem, jedním z „Wintonových dětí“. Úspěchy slaví i naši šachisté, kteří se úspěšně zúčastnili první části mezinárodní školní šachové ligy regionu Waldviertler. Významným způsobem o sobě dali vědět naši žáci v projektu deníku MF Dnes „Studenti čtou a píší noviny“, kde jim bylo během třech podzimních kol zveřejněno několik desítek příspěvků.

Pokud se chcete o činnosti naší školy dozvědět více, navštivte náš web www.gymtrebon.cz .

Mgr. Anna Kohoutová

Redakční rada studentského časopisu GYM

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout