Gymnázium Třeboň

Aktivita 03 - Založení fiktivní studentské firmy na střední škole

Datum konání: 1. přednáška -  13. 1. a 14. 1. 2011 , 2. přednáška -  20.1. a 21. 1.  2011, 3. přednáška -  27. 1.  a 28. 1. 2011

Třída, počet žáků :  vybraní žáci 3. a VII. roč., celkem 30 žáků

Přednášející : Ing. Stanislava Hátleová  (Obchodní akademie Třeboň)

Cíl: Seznámit žáky s legislativou a charakteristikou podnikání v ČR, s podmínkami založení fiktivní společnosti na střední škole a se základy účetnictví

Použité materiály a technika: prezentace - SMART tabule, internetové odkazy k danému tématu

Zhodnocení akce a zpětná vazba:

Cyklus přednášek na téma Založení fiktivní studentské firmy na střední škole byl určen zejména žákům 3.a VII.roč., kteří v rámci předcházející výuky v hodinách ZSV a semináře ZSV byli se základními pojmy již seznámeni. Cílem přednášek byl hlubší rozbor lektorem stanovených témat a následné ověření získaných vědomostí v praxi. Žáci byli rozděleni do dvou skupin (cca po 15) a během tří přednášek se seznámili s těmito tématy:
1. Charakteristika podnikání
2. Legislativa v ČR
3. Fyzická a právnická osoba
4. Vedení účetnictví FO, PO
5. Živnostenský zákon a podnikání FO
6. Obchodní zákoník a právní formy podnikání
7. Založení fiktivní studentské firmy a její účetnictví
8. Zdravotní a sociální pojištění
9. Odměňování za práci, hrubá mzda, výpočet čisté mzdy

Celý cyklus přednášek a výklad lektora směřoval k tomu, aby si žáci osvojili právní podmínky založení vlastní studentské firmy, získali přehled o účetní činnosti fyzické či právnické osoby a veškeré získané poznatky a zkušenosti využili v rámci projektu ke své činnosti.
Zpětná vazba:
Žáci byli s tématy i výkladem lektora spokojeni. Každá přednáška byla doplněna četnými dotazy samotných žáků, což byl důkaz jejich zájmu o danou problematiku. Z rozhovoru s žáky rovněž vyplynulo, že témata přednášek je zaujala a pomohla vyplnit dosavadní mezery v oblasti založení vlastní firmy. Během třetí přednášky se žáci zúčastnili závěrečného písemného testu, který zhodnotil získané poznatky na  přednáškách. 
Doporučení:
     Takto pojatou akci lze jednoznačně doporučit i v příštím školním roce. Předpokládaný termín listopad - prosinec 2011.

Poznámka:  Z přednášek byla pořízena stručná fotodokumentace.

Třeboň 31. 1. 2011

Zapsal Mgr. Zdeněk Kučera, člen realizační skupiny 03

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout