Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Přednáška Google Earth

Datum:  22. února 2011

Účastníci akce: IV. ročník – 26 žáků (z celkového počtu 29 žáků ve třídě)

Vyučující: RNDr. Ivana Kubínová, Mgr. Martin Rosocha

Lektor: Mgr. Miloš Bukáček

Průběh:

Přednášející Mgr. Miloš Bukáček z Gymnázia Nové Město na Moravě žáky nejprve seznámil s teoretickými základy dálkového průzkumu Země, zaměřil se na fyzikální podstatu DPZ, metody DPZ a digitální zpracování snímků. Na webovém portálu www.placespotting.com si žáci vyzkoušeli kvíz, kde podle satelitního snímku z Google Maps měli poznat, o jakou lokalitu na Zemi se jedná. Pomocí webového portálu Národní inventarizace kontaminovaných míst určovali změny v místní krajině v uplynulém desetiletí.

Nejdůležitější částí celé přednášky bylo téma „Mapování s programem Google Earth“, kde si žáci vyzkoušeli praktickou práci s tímto programem, konkrétně hledání míst, měření vzdáleností, vyhledávání trasy, práce s vrstvami, složkami, uložení vytvořených objektů do souboru, vykreslování bodů, linií a ploch. Posledním tématem byla tvorba tematických map ve formátu „kml“ pro Google Earth.

 

Cíl: Cílem této přednášky bylo ukázat žákům význam dálkového průzkumu Země, využití programu Google Earth pro zkoumání kteréhokoli místa na Zemi a prohloubení základních znalostí práce žáků o další možnosti, především práci s vrstvami a ukládání hotových map.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:

Cíle přednášky bylo v nejvyšší možné míře dosaženo a nemalou zásluhu na úspěchu celé akce měl Miloš Bukáček, který svým fundovaným a současně poutavým výkladem dokázal zaujmout žáky a problematiku jim názorně přiblížit. Žáci ocenili především praktickou činnost s programem Gogle Earth na počítači, dále možnost vyzkoušení si úkolů podle pracovních listů, které pro ně lektor připravil.

Doporučení:

Přednášku je možno doporučit i pro další věkově vhodné třídy, např. kvintu, 1. a 2. ročník vyššího gymnázia, ale i žáci nižšího gymnázia by si mohli určité části také vyzkoušet.

Zpracovala: RNDr. Ivana Kubínová, vedoucí týmu aktivity 05

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout