Gymnázium Třeboň

Třeboňský svět, říjen 2016

Budova gymnázia slaví 110 let

Gymnázium má v Třeboni hlubokou tradici. Čtyřtřídní nižší reálné gymnázium zde bylo otevřeno před více než 148 lety, přesně 1. října 1868 v budově vedle děkanského ústavu v Husově ulici. Zde prožilo gymnázium téměř 40 let své existence přesně do doby, než vyvstal problém s nedostatkem učebních prostor. Cesta k výstavbě nové budovy nebyla vůbec jednoduchá a její prosazení si vyžádalo na svou dobu několik velmi odvážných progresivních rozhodnutí. První projekt budovy situovaný do prostor bývalé schwarzenberské chmelnice schválilo ministerstvo v červnu roku 1904. Zemskou školní radou byl pak schválen projekt vrchního inženýra stavebního oddělení ministerstva vnitra Karla Doudy, který byl zadán vrchnímu staviteli Václavu Nekvasilovi za tehdejších 181 tis. korun. Hrubá stavba budovy byla dokončena v roce 1905, první půlrok následujícího roku byl věnován dokončovacím pracím na vnitřních interiérech. V učebnách, kabinetech, knihovnách a šatnách byla instalována železná kamna, v ředitelně, sborovně a bytech školníka a ředitele kamna kachlová. Umělé osvětlení zajišťovaly v některých prostorách petrolejové lampy – byly umístěny jen na chodbách, ve sborovně a ve 3 učebnách. Nábytek byl zčásti použit starší. Budova byla zkolaudována 15. 9. 1906, o pět dní později se v ní začalo učit. Ve školním roce 1906/1907 zde učilo 15 učitelů povinných předmětů a 3 učitelé předmětů nepovinných.

Pro třeboňský region je gymnázium stále stěžejní vzdělávací institucí, celých 110 let slouží svému původnímu účelu. Za celou tu dobu se budova gymnázia nesčetněkrát proměnila, vystřídaly se v ní tisíce studentů, stovky učitelů, 25 ředitelů (z celkových 32). V Třeboni bychom asi těžko hledali rodinu, z jejíchž členů by na cestě za vzděláním nikdo neprošel zdmi gymnázia.

V současné době se škole daří – má plné třídy spokojených žáků, navíc stále prochází pečlivými rekonstrukcemi. Při zachování jejích historických kvalit zde vznikají ty nejmodernější výukové prostory. Jsme vděčni našemu zřizovateli, kterým je Jihočeský kraj, za vstřícné kroky souvisejícími s nutnou finanční podporou. V letošním roce získala škola z Fondu rozvoje školství více než 2,5 mil. korun na svůj rozvoj. V letních měsících byl realizován nový areál výpočetní techniky, spolu se studovnou a čítárnou vzniká prostorná knihovna, v říjnu a listopadu budeme budovat nový východ ze školy (přímo z šaten v suterénu směrem k poště), byla dokončena projektová dokumentace k žádosti o dotační prostředky z IROP na realizaci půdní vestavby. Naším snem je vybudovat v půdních prostorách nový chemický areál, jazykové učebny a přednáškový sál.

Na závěr jedna důležitá výzva – prosíme všechny absolventy gymnázia, každého, kdo vlastní ve svých soukromých sbírkách jakoukoliv dokumentaci související s historií naší školy (obzvláště staré fotografie), aby se o ni s námi podělili. Ke 150. výročí založení gymnázia v Třeboni chystáme i tentokrát výroční almanach, ve kterém bychom chtěli zveřejnit co nejvíce překvapivých a dosud nezveřejněných materiálů – a k tomu bychom potřebovali vaši pomoc. Originály samozřejmě vrátíme. Kontaktovat nás můžete samozřejmě osobně, telefonicky, na doručovací adrese, nebo na gymnaz@gymtrebon.cz. Všechny kontaktní údaje na www.gymtrebon.cz .

Anna Kohoutová, ředitelka školy

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout