Gymnázium Třeboň

Projektárium (únor 2010)

Tento zvláštní název nese nová rubrika, ve které vás budeme průběžně informovat o všech zajímavých aktivitách, které souvisejí s novým projektem s trochu děsivým názvem  „Konkurenceschopnost pro Třeboňsko“a na kterém mnoho z nás od ledna pracuje. Základní údaje o něm jsme vám přinesli už v minulém čísle.
Součástí tohoto projektu je 6 základních aktivit, které se (přeloženo do co nejsrozumitelnějšího jazyka :)) týkají : práce na tomto časopisu GYM (1), environmentální výchovy (2), etiky (3), finanční gramotnosti (4), zpracovávání dějepisně-zeměpisného katalogu (5) a pokračování v tradici prožitkových kurzů (6).
Nově se na stránkách GYMu chceme věnovat právě etice, kterou v projektu zaštiťuje zkušený etolog a moralista Martin Rosocha, jenž se bude starat o její smysluplné naplnění.

I redakce GYMu chce stále pracovat na jeho maximální možné úrovni. Hledáme pro to co nejzajímavější cesty. Jednou z nich by do budoucna měla být spolupráce s jinou školou, která vydává také svůj školní časopis – nejraději bychom se spojili s tou, která vyhrála letošní ročník soutěže o nejlepší středoškolský časopis. Chceme se pokusit opět pozvat nějakou zajímavou osobnost z řad zkušených publicistů, aby pro vás vedla smysluplný workshop, chceme na vlastní kůži poznat fungování nějaké profesionální redakce.
Další nápad, který nosíme v hlavě a který hodláme zrealizovat, je pořádání tzv. autorských čtení, na které bychom rádi zvali nejen začínající talentované spisovatele.

12. února jsme si také dopřáli inspirativní přednášku Tomáše Halíka v JČD na téma „Krize jako naděje“. Pro mnohé byla atraktivnější její druhá část, kdy padaly zajímavé dotazy i na témata jiná. Zapsala jsem si několik zajímavých myšlenek – třeba tu, jak je důležité umět se ve chvíli jakékoliv krize na sebe dívat očima svého protivníka nebo pozorně vyslyšet všechny výzvy, které se nám staví denodenně do cesty a o kterých často mluvíme jako o překážkách.

Zapsala: Anna Kohoutová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout