Gymnázium Třeboň

Projektárium (duben 2010)

V plném proudu jsou projektové práce ve všech jeho šesti  aktivitách. Jak pokračují práce na časopisu GYM si právě můžete na vlastní oči důkladně prověřit. Často se nás ptáte, proč je i nadále nezměněna cena časopisu. Jsme přesvědčeni o tom, že ona dvacetikoruna, kterou za GYM zaplatíte, je symbol ocenění naší práce. Nechceme peníze vydělávat pro sebe, ale byli bychom rádi, kdyby se k vám tato investice dostala i jinak, než prostřednictvím GYMu. Minulý měsíc jsme nakoupili 17 nových knih do akce Přečti a vrať a rozhodli jsme se, že budeme každý měsíc platit pronájem počítače, který bude sloužit v Domově seniorů. Součástí práce na tomto časopisu jsou i jiné akce – v dubnu to například byla návštěva redakce týdeníku Respekt a deníku Hospodářské noviny, které se zúčastnila redakční rada a o které podrobněji píšeme na jiném místě. Vedoucí projektové aktivity Rozvoj partnerství Ivana Čurdová rozběhla spolu s M. Benedovou práce na přípravě projektového týdne s partnerskou německou školou v Uetersenu  a rovněž zajištění prožitkových kursů, kterých se v září příštího školního roku zúčastní prima, kvinta a první ročník. Další aktivita s pracovním názvem Finanční gramotnost vychází pod vedením Pavla Krejči z nové vznikající metodické příručky a sbírky úloh z finanční matematiky, podle které se budou v těchto dnech vyučovat žáci maturitních ročníků. Kolegyně J. Vondrášková se v rámci environmentalistiky postarala o sérii exkurzí, kterých se mnozí z vás již zúčastnili (prima až kvarta). Na různá témata – např. samočisticí schopnost vody, význam třídění odpadů a čištění odpadních vod, sledování biodiverzity – hovořila u suchdolských pískoven RNDr. Markéta Drábková. O Regionální dějepisně-zeměpisný katalog se stará spolu se svými žáky p. uč.  Ivana Kubínová. V současné době sbírají terciáni fotografický materiál na téma „Místo v okolí mého bydliště“, který se učí zpracovávat. Jak probíhají práce v šestém podprojektu Etika, podrobněji popisuje Martin Rosocha, čímž navazuje na stejné téma z minulého GYMu :

                                                                                                                                 -ako-

Etika


Milí studenti,
někteří z vás již jistě zaznamenali skutečnost, že na naší škole probíhá projekt, jehož součástí je také tvorba videoklipů s tematikou „etika“. Pro ty z vás, kteří by se chtěli na tomto filmovém projektu podílet, nabízím možnost sepsat krátký scénář. Prvním vyhlášeným tématem je „7 efektivních kroku k etice“. Vaše náměty zasílejte na adresu rosocha@casopisgym.cz .Uzávěrka prvního kola je 30.04.2010.Etický postřeh
Ke konci března proběhl na naší škole dvoudenní seminář „ 7 návyků skutečně efektivních lidí“(viz dále). Měl jsem tu „čest“ prohlédnout si bitevní pole po skončení akce, a mohu konstatovat, že u leckterých studentů kvinty a prvního ročníku došlo k hlubokému nedorozumění se smyslem celého podniku; jinými slovy že došlo k zdeformování názvu semináře na „7 zlozvyků neskutečně nevychovaných lidí“. Nepořádek, který měl možnost rozlézt se do všech koutů učebny biologie, by se dal shrnout asi takto:

1. krok: přinést si co největší množství sušenek, čokolád, kafí a bonbonů
2. krok: nezřízená konzumace
3. krok: rozhazování obalů od výše zmíněných produktů na všechny strany, pokud možno co nejdále od sebe
4. krok: Nedaří-li se odhodit obaly dostatečně daleko od sebe, je třeba je nenápadně nohama od sebe co nejdále odkopnout
5. krok: efektivní úklid na svém písečku tak, aby bylo zřejmé, že u mne je vše v nejlepším pořádku
6. krok: pomalý a veselý odchod ze zaneřáděné třídy, totální zaslepenost k následkům svého nezodpovědného chování
7. krok: já nic, já muzikant. Kdepak já, to oni (klasický orientalismus)

Vrcholem, a možná dokonce osmým bodem tohoto smutného příběhu, je pohození manuálu pro probíhající seminář, který hradila škola a který je jinak mimochodem ceněným know how leckterého z manažerů předních firem. Jeho torzo, zničené a vulgárním způsobem popsané, se povalovalo na zemi s podpisem studentky (S.D.), která, dle mého názoru, skutečně na škole nemá s tímto přístupem co pohledávat. Má-li k tomu kvinta a první ročník co říci, má možnost na stránkách časopisu GYM, www.casopisgym.cz

 
Seminář „7 Návyků skutečně efektivních lidí“

Naše škola měla tu čest, že dostala od pana Lubomíra Šarmana nabídku, aby si žáci kvinty a prvního ročníku osvojili základy jím prezentovaného semináře. Seminář se opíral o učení Stephena Coveyho, který také sepsal knihu se stejným názvem („7 návyků skutečně efektivních lidí“). Ve dvou za sebou jdoucích dnech – 29. a 30. dubna - nás pan Šarman učil, jak se stát efektivně pracujícími lidmi . 7 hodin denně jsme se učili novému pohledu na svět, který je založen na sedmi návycích a jejich postupném chápání a uplatňování v běžném životě. První návyk se jmenuje Buďte proaktivní, což ve zkratce znamená, že by člověk neměl emocionálně a výbušně reagovat na vnější podněty ale měl by mít neustále kontrolu nad svým jednáním. Druhý návyk nám říká, že bychom si měli vytvořit jasné životní cíle a snažit se je plnit. Třetí se opírá o plánování času a radí, jak co nejefektivněji využít čas a nestát se jeho otrokem. Čtvrtý návyk nás vtahuje do vztahů a připomíná, že vztahy jsou důležitou součástí našich životů a ohleduplné, fungující a důvěryhodné přátelství je nejlepší investice do budoucna. Poslední návyk, který nám pan Šarman prezentoval, byl o komunikaci a schopnosti porozumět a pochopit druhé.
Zbylé dva už jsme bohužel nestihli, neboť vyprchal pro seminář vymezený čas (určitě se k nim ale v budoucnu vrátíme!).
Samozřejmě jsme se po skončení semináře zeptali žáků kvinty a prvního ročníku na jejich reakce. Rád bych uvedl nejčastěji zmiňované výroky a jejich četnost a několik krátkých citací.
Celkem se vyjádřilo 21 žáků, z kterých jen jeden napsal, že se mu seminář nelíbil, vzhledem k tomu se dá považovat seminář za úspěšný, neboť se 18 lidem líbil. 5 lidí napsalo, že se jim seminář zdál složitý a doporučovali by ho spíše starším studentům. Většině žáků nevyhovovala relativně krátká doba na pochopení a vysvětlení látky, což je i podle mne chyba, ale jsem rád, že se seminář vůbec uskutečnil. 7 lidí si stěžovalo na velký počet účastníků a stejný počet chválil pana Šarmana za pěkné podání a srozumitelný jazyk. Jen dvěma žákům seminář nic nedal, neboť už předtím vše věděli. Mnoho žáků(5) zmínilo, že jim seminář pomohl přemýšlet o problémech a hlavně o sobě.
                                                                                                          -adyctu-


- dva dny nějakého semináře vám nepomohou se změnit, neudělají z vás efektivnější lidi, ale ukáží vám cestu, kterou jít, pak už je to na vás - Lucka Bicková
- nic zásadně nového mi to do života nepřineslo, utřídila jsem si ale priority. Rozhodně jsem nesouhlasila komplexně se vším, co pan Šarman prezentoval,  i některé zmíněné “zaručené“ postupy z praxe nefungují (z vlastní zkušenosti,) ale rozhodně bylo zajímavé dozvědět se o jiném úhlu pohledu na danou problematiku - Kristýna Vojtíšková
- bylo to dost zajímavé. Donutilo mě to přemýšlet o věcech zase trochu jinak. Škoda jen, že jsme nebyli v menších skupinách a možná se to v některých částech až moc zaměřovalo na lidi, kteří většinu času tráví v práci a nemají žádný volný čas, tedy na typ, pro které to bylo původně určeno a ne tolik na studenty.  Gabriela Davidová
- přednášející nás, alespoň si myslím podle mého dojmu, upoutal. Jen bylo těžší skloubit větší počet účastníků a skutečně efektivní prezentaci. Témata, která byla na semináři probírána, třeba některé z nás ani nenapadla. Myslím si, že tato událost měla cenu, jen tak dál!  Milan Wölfl
- říkal jsem si, že si na semináři odpočinu, ale vyčerpalo mne to více než škola - Kryštof Prášil :)

- seminář nás minimálně donutil přemýšlet. Přístup pana Šarmana byl velice profesionální, podařilo se mu až na malé výjimky udržet naši pozornost až do závěru. Daniel Řezníček

- podle mne byl seminář velmi přínosný. Nejen že mne přinutil přemýšlet, ale zapříčinil dokonce, že jsem si mnoho věcí uvědomil. Samozřejmě obrovský dík panu Šarmanovi, díky němuž se 7 návyků téměř nedalo neosvojit... – Miroslav Franěk

- pro mě trochu nudně strávený čas, ale neučili jsme se, to byla výhoda – Silvia Dvorčáková

- dostal jsem mnoho nových podnětů k zamyšlení, takovýchto zpestření výuky by mělo být více, rozhodně bych stál o pokračování – Michal Marek

- více než seminář mi dalo jeho představení. Byl to totiž první impuls k tomu, abych oprášila vlastní pohled na náplň mých dnů. Po čase ho jako staré botky znovu pozorně oprášit, jestli pořád padnou. Člověk si pak uvědomí jizvy po puchýřích a jak ho, byť jemně, obepínají hranice vlastních obzorů. Jen kdyby u toho všeho bylo méně vznešených hesel a více zde bezbolestné reflexe. Anna Kolářová

 

Semináře se zúčastnila i část redakce GYMu – zde jejich reakce :

Adam Klimeš - Jakmile se vyskytne nějaká akce v rámci školy, tak "všem" probleskne hlavou: "Paráda! Ulijeme se (nebo oddychneme si)." Po této události nezaznívalo: "To jsme si pěkně odpočinuli." Ale bylo slyšet, jak vržou ozubená kolečka uvnitř našich hlav, víc takových, prosím!
Tereza Kučerová - Ne že by snad pan Covey přišel s něčí neznámým a převratným, co by nám vyrazilo dech až bychom si řekli:"Ano, to je ta jediná správná cesta." On nám to prostě jen ukázal z jiné stránky a přiměl nás se nad tím vším znovu zamyslet. Chvílemi se člověk neubránil dojmu, že když je to všechno tak jasné a jednoduché, proč už to každý nedělá. Jenže vědět kam jít, ještě neznamená jít a už vůbec ne dojít. Tento seminář nám pomohl rozšířit výběr cest, po nichž bychom se mohli vydat, ale kdo z nás by bez přemýšlení šel tam, kam se mu ukáže i kdyby stokrát věřil tomu, že je to cesta k cíli? Snad jedině efektivní člověk

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout