Gymnázium Třeboň

Projektárium (červen 2010)

Tak co nového se děje v našich projekčních týmech?
1. GYM (01) ožívá příchodem nových redaktorek, které pro vás počínaje tímto číslem budou připravovat pravidelnou kulturní přílohu (vždy umístěnou uprostřed každého čísla). Velký úspěch jsme zaznamenali v celostátní soutěži středoškolských časopisů „Článek měsíce“, kterou pořádá Národní informační centrum pro mládež (www.nicm.cz) a ve které za měsíc duben uspěli hned dva články GYMu 13 – příspěvek Terezy Kučerové „Život v kameni“ a šéfredaktora prvních čísel Gymu Jana Čížka s názvem „Radikální myšlenky“. Další novinkou, se kterou GYM přichází, je snad pravidelný fotoseriál, o který se také postaralo duo an.ka a Kris.
2. V rámci projektové aktivity Rozvoj partnerství (02)se rozjíždí a dolaďuje díky M. Benedové spolupráce s uetersenskou školou, stejně jako se maximálně zkonkretizovaly prožitkové kurzy v Římově pro primu, prvák a budoucí kvintu : žáci 1. ročníku čtyřletého gymnázia pojedou v termínu od 6.– 8. 9. 2010, žáci I. ročníku osmiletého gymnázia od 9.-11. 9. 2010 a žáci V. ročníku osmiletého gymnázia od 13.-15. 9. 2010. Všechny tyto kurzy budou částečně hrazeny právě z tohoto projektu a jsou v kompetenci Ivany Čurdové.
3. Celkem 52 žáků maturitních tříd se zúčastnilo na přelomu dubna a května zkušební výuky finanční matematiky, pro kterou připravil učební materiály (Sbírka úloh z finanční matematiky - SÚFM) Pavel Krejča, vedoucí projektové aktivity „Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků“ (03). Největší zájem podle všeho vzbudila práce s
Pokročilými programovatelnými grafickými kalkulátory TI Voyage 200.
4. Environmentalistika (04) jako další součást projektu zaznamenala výměnu vedoucího týmu – od května je za ni zodpovědná Štěpánka Otepková. Stihla pro žáky sexty a 3. ročníku připravit zajímavou exkurzi do spalovny komunálního odpadu v pražských Malešicích, o které píšeme na jiném místě v GYMu (článek „Čím může být spalovna atraktivní?“).
5. Práce na Regionálně zeměpisném katalogu (05) má za sebou spolu s I. Kubínovou zpracovávání prezentací „Místo mého bydliště“, které měly kromě jejich obsahu pomoci žákům v jejich formálním vytváření.
6. Podprojekt Etika (06) zatím nejvíce zápasí s nekonečným čekáním na výsledky výběrového řízení, které by mělo přinést nové vybavení pro potřeby natáčení slibovaných videoklipů na různá témata. Jak říká M. Rosocha: „Tým by byl....“ Kvinta a první ročník mají za sebou závěrečnou část semináře „7 návyků“ s panem Lumírem Šarmanem, který proběhl ve čtvrtek 3. června. Více o své části píše na téma „Etická výchova“ a „Etický postřeh“ její vedoucí Martin Rosocha.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout