Gymnázium Třeboň

Projektárium (říjen 2010)

S novým školním rokem pokračuje i fungování projektu se zvláštním názvem Konkurenceschopnost pro Třeboňsko, ze kterého se snažíme již více než tři čtvrtě roku vytěžit pro všechny naše žáky a učitele maximum. Stále pracujeme v šesti dílčích aktivitách, v jejichž čele vždy stojí jeden zodpovědný pedagog. Na čem se v současné době pracuje?
01 – časopis GYM  - i z tohoto čísla GYMu je zřejmé, že nechceme v žádném případě polevit v kvalitě, naopak pracujeme na tom, abychom přicházeli stále s novými nápady. S jejich realizací nám pomáhá opět rozrostlá redakce, posily jsme našli (přesněji řečeno se našly samy) obzvláště v sextě. Novou rubriku Módní policie najdete už v tomto čísle. Velmi nám záleží i na funkčnosti a atraktivitě našich webových stránek www.casopisgym.cz – určitě se vám vyplatí pravidelně ji sledovat! Samozřejmě velmi uvítáme, pokud se kdokoliv z vás zapojí do diskusí pod jednotlivými redakčními blogy a projeví svůj názor. Pokud se ještě bude umět pod svůj názor podepsat a napíše to kultivovaně, chytře a bez chyb, budeme si ho navíc i vážit !!! Redakce bude počínaje tímto číslem využívat supernovou tiskárnu a 3 notebooky. Část výtěžku za GYM15 jsme použili na prodloužení webhostingu pro provoz domény www.casopisgym.cz o další rok. A poslední zajímavost – GYM se bude opět účastnit soutěže o nejlepší školní časopis roku – 26. listopadu bude v Brně vyhlášen vítěz různých kategorií – včetně té hlavní,  tak nám držte palce!!
02 – aktivita s názvem „Rozvoj partnerství“ měla v září velmi napilno. Kromě třech prožitkových kurzů – pro primu, kvintu a 1. ročník – v Římově byl zrealizován i reciproční pobyt našich žáků v německém Uetersenu, kam se s nimi vypravili kolegové Milada Benedová  a Václav Pražák. O smyslu římovských kurzů po letošní zkušenosti vůbec není pochyb, všechny tři splnily díky poctivé přípravě Ivany Čurdové i samotné realizace týmu studentů Teologické fakulty Jihočeské univerzity a našich učitelů vrchovatou měrou svůj účel – žáci 1. ročníku a primy se před zahájením svého studia měli šanci více poznat, žáci kvinty měli zase možnost poznat se trochu jinak – více informací o obou akcích v samostatných příspěvcích (str. ….).
03 – díky Pavlu Krejčovi se na naší škole pevně ukotvuje výuka  finanční matematiky. V souvislosti s tímto pokračuje v práci na tvorbě příručky  Sbírka úloh z finanční matematiky, která má již pět částí (např. Úvěry, Spoření, Užití výpočetní techniky při řešení úloh z FM apod.) a která by měla maximálně zefektivnit výuku tohoto předmětu. Připravuje se rovněž spolupráce s partnerskými školami – obzvláště s třeboňskou Obchodní akademií – je možné, že díky tomuto bude příručka SÚFM ještě rozšířena. V jednání je uskutečnění semináře na téma „Rozvoj fiktivních firem na školách“ za pomoci dalších učitelů – P. Wernera a Z. Kučery.
04 – od 1. května vede „environmentální“ tým Štěpánka Otepková. S velkou vervou se pustila do několika zajímavých aktivit – především do akce „Šetrná doprava – do školy ekologicky, bezpečně a bez aut“. Ve spolupráci  s Městskou policií, autoškolou pana Illeho a Z-Bike Teamem Třeboň se chystají pro primu a sekundu praktické jízdy a školení na dopravním hřišti. Další zajímavá akce má název „Cesta odpadu“ – ve spolupráci s místními Technickými službami čekají žáky tercie, septimy a 3. ročníku exkurze, přednáška nebo školní průzkum, jejichž cílem bude opět každému z vás připomenout, jak je důležité myslet na to, co tu po nás zůstává – a jestli toho někdy není zbytečně moc na nesprávném místě…
05  – tým Ivany Kubínové pokračuje na přípravě zeměpisně-dějepisného katalogu. V současné době na tomto pracuje část prvního ročníku a sexta - navíc k tomuto vzniká i průvodní  DVD. V následujících týdnech čeká žáky podrobná práce s připravovanými texty, hledání dalších zajímavých informací např. v třeboňském archivu apod. Prohlubuje a rozšiřuje se rovněž spolupráce i s některými dalšími učiteli – s nově zakoupenými GPS bude týmu nápomocný Martin Rosocha, do výuky dějepisu bude práce na katalogu zařazena i díky V. Pražákovi a J. Kalvasové.
06 – aktivita se zkráceným názvem „Etika“ doznala výrazné změny na postu jejího vedoucího. Po M. Rosochovi přebírá štafetový kolík Zdeněk Kučera, který se s velkým odhodláním pustil do natáčení videoklipů na témata s etikou spojená. Za sebou má první natáčení s oktávou – inspiraci protentokrát hledali u T. G. Masaryka. Nic se ale nebojte, M. Rosocha zůstává stále  nadohled – minimálně rubrika Etický postřeh zůstává v jeho rukách
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout