Gymnázium Třeboň

Projektárium (únor 2011)

Uběhly další dva měsíce a já přináším čerstvé informace, pro mnohé schované pod pokličkou našeho projektu s magickým názvem „Konkurenceschopnost pro Třeboňsko“.  Jen čas ukáže, jak budeme díky všemu, čím se snažíme projekt vyplnit, takzvaně konkurenceschopnější – moc bych si každopádně přála, aby vše, o čem vás tady pravidelně spravuji,  bylo k užitku nás všech, abychom projektové prostředky využili maximálně efektivně a smysluplně. Posuďte sami.
01 – GYM – tímto máme za sebou už neuvěřitelné sedmnácté číslo, redakce se rozšiřuje, srší nápady. Byť pokaždé bojujeme s termínem uzávěrky, vše funguje, jak má. Čekáme na vyhlášení další soutěže školních časopisů, kterou vyhlásil tentokrát pražský Syndikát novinářů. Bohužel nejsou výsledky k dnešnímu dni známy. Jsme v kontaktu se slovenským časopisem Ťahák, stále vymýšlíme možnosti smysluplné spolupráce.
02 – Rozvoj partnerství – jak přesně popsala Ivana Čurdová, nejdůležitější aktivita této části spí, neboť se týká tzv. prožitkových kurzů, které už máme pro letošní rok za sebou (Římov, 2010). Ale – Milada Benedová  v  současnosti pečlivě připravuje organizaci projektového týdne, kterého se v dubnu kromě našich zúčastní i němečtí studenti.
03 – Rozvoj podnikatelských znalostí a dovedností – v lednu proběhla v rámci volitelného SZV ve třetím ročníku a septimě výuka zaměřená na založení fiktivní studentské firmy a účetnictví, kterou vedla lektorka Ing. Stanislava Hátleová z OA v Třeboni. 17. února se vybraní žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili on-line školního kola celostátní soutěže Finanční gramotnost.
04 – Rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti environmentální výchovy – tercie pracuje na zpracovávání tématu „Cesta odpadu a recyklace“,  vyrobila o tomto pro vás všechny u učebny chemie nástěnku. V souvislosti s tímto připravuje Štěpánka Otepková společně s  třeboňskou Nadací pro vydru informační dopoledne.
05 – Regionální zeměpisný a dějepisný katalog – Ivana Kubínová připravila pro kvartu na úterý 22. února tříhodinovou interaktivní přednášku na téma „Google Earth“, spojenou s praktickými ukázkami využití tohoto programu v běžném  životě. Povede ji pan Miloš Bukáček z Nového Města nad Metují. Pokračují i práce na katalogu, tercie dodělává texty o vybraných lokalitách pro připravovaná DVD, druhý roční je v závěrečné fázi příprav jednotlivých prezentací. Možná se prý dočkáme i toho, že je uvidí ostatní třídy naší školy. Jako výborný nápad se bezesporu ukáže propojení této aktivity s výtvarnou výchovou, při které budou žáci vybraná místa kreslit či malovat a zároveň hledat jejich uměleckou hodnotu přiřazováním k jednotlivým stavebním slohům.
06 – Videoklipy na různá etická témata – Zdeněk Kučera spokojeně se svými žáky dokončil v pořadí páté DVD. 2. února zorganizoval účast na přednášce „Etika v život kolem nás“ prof. Jana Sokola, které se v Českých Budějovicích spolu s ním zúčastnilo téměř 40 žáků.
Více na projektových stránkách www.gymtrebon.cz.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout