Gymnázium Třeboň

Aktivita 03 - Výuka finanční matematiky

Datum konání:     4.3. 2011  (1. vyuč. hodina)

Zúčastnilo se žáků:      23 žáků kvarty

Vyučující:    Pavel Krejča

Použité materiály a technika:

Čtvrtá část sbírky SÚFM (Jednodušší úlohy pro žáky nižšího gymnázia a základní školy),
vlastní kalkulátory žáků, interaktivní tabule.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:

Žáci pracovali ve dvojčlenných skupinách. Zadání úloh bylo prezentováno pomocí interaktivní tabule. Řešení úloh na jednoduché úročení je zahrnuto ve ŠVP platném pro výuku matematiky v této třídě.  Žáci řešili celkem 4 úlohy, které zopakovaly látku probíranou v 1.pololetí. Před vlastním řešením úloh byly zopakovány finanční pojmy užité v úlohách.
Pro numerické výpočty žáci užili vlastní kalkulačky.

Většina žáků řešila aktivně a úspěšně zadané úlohy. Odborné pojmy jim byly většinou známy z předešlé výuky.

Doporučení : Pro rozšířenou výuku finanční matematiky využít suplovaných hodin a hodin z časové rezervy i ve vyšších ročnících. Využít části SÚMF určené pro žáky vyššího gymnázia. Použít programovatelné kalkulátory a pokud bude k dispozici i počítačová učebna, nechat žáky řešit finanční úlohy užitím programového vybavení vytvořeného v prostředí Mathematica, Excel aj. 

Poznámka:  Z hodiny byla pořízena stručná fotodokumentace.7.3.2011    

RNDr. Pavel Krejča, vyučující  a vedoucí  aktivity 03                                                        
                   
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout