Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - GPS a geocaching (březen 2011)

Datum konání:    7.03.2011, 14.03.2011, 28.03.2011  (3. vyuč. hodiny)

Zúčastnilo se žáků:      14 žáků kvarty (cvičení ze zeměpisu)

Vyučující:    Martin Rosocha

Použité materiály a technika:

2x školní GPS - GPSMAP 60 CSx, Turistická mapa TOPO Czech, PowerPoint 2007, Geocaching

Cíl: Seznámení s GPS, zakoupenými v rámci projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Konkurenceschopnost pro Třeboňsko. Využití GPS pro geocaching.


Zhodnocení akce a zpětná vazba:

Žáci na úvodní hodině shromáždili data k problematice geocaching, cache, letterboxu, event cache a geocoinu. Každý žák vypracoval samostatně krátkou (pět snímků) prezentaci, která osvětluje problematiku GPS – geocachingu.

Náplní druhé hodiny byla práce se samotnou GPS (ovládání, seznámení s mapovými podklady TOPO Czech, souřadnicovým systémem, systémem vyhledávání cache) a vyhledání geocachingových bodů, které se nalézají poblíž školy. Celkem byly hledány tři cache, dvě úspěšně, jednu, tzv. mysterycache se nalézt nezdařilo. Souřadnice geocache byly následující:

1. Tyršův stadion – atletická cash – N49° 00.442 E014° 46.108 (mysterycache)

2. Dům J.K.Tyla – N 49° 00.315 E014° 46.320

3. Třeboňský park – N49° 00.250 E 014° 46.002

Na třetí hodině se žáci seznámili s převodem GPS dat do mapových podkladů TOPO Czech, jejich uložení a převedení do formátu GoogleEarth. Trasa „stopování“ geocache byla následně vytisknuta.

Žáci řešili aktivně a úspěšně zadané úlohy a byli seznámeni s novými pojmy, které jsou součástí dnešního využití GPS.

Doporučení : Akce se setkala s velkým zájmem žáků, do budoucna je možno vyhledat další z geocache, které jsou rozmístěny po Třeboni, rovněž tak je vhodné doporučit tuto aktivitu pro ostatní ročníky.


Poznámka:  Z hodiny byla pořízena stručná fotodokumentace.28.03.2011    

Mgr. Martin Rosocha, vyučující CZE a IKT, člen týmu aktivity 05

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout