Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - Masarykovo pojetí etiky (tvorba DVD č. 1)

Datum konání:              8.10. 2010

Třída, počet žáků:         celkem  24 žáků  oktávy 
 
Vyučující:                       Mgr. Zdeněk  Kučera

Cíl: Vytvořit na základě scénáře krátký videozáznam / spot na zadané téma
        
Použité materiály a technika: pracovní listy, videokamera

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Během hodiny ZSV si žáci vysvětlili základní etické pojmy, uvedli a porovnali jednotlivé druhy etiky, objasnili jejich dějinnou proměnlivost, shrnuli základní znaky Masarykovy etiky a zdůvodnili její platnost v dnešní době. Žáci poté pracovali ve skupinách, své poznatky, závěry a objasnění pojmu tlumočili ostatním prostřednictvím výstupu jednoho člena skupiny před tabulí. V závěru žáci zhodnotili Masarykovu etiku a společně sepsali její typické znaky.
Zpětná vazba : Žáci se seznámili se základními principy etického chování jedince v současném světě, porozuměli Masarykovu pojetí etiky a seznámili se s jednotlivými druhy etiky a etickými teoriemi, které porovnali mezi sebou. Toto téma bylo zpracováno formou scénáře pro DVD projekci.


Doporučení: DVD použít k vzájemné diskusi PK ZSV a OBV   

 
Poznámka:  Vytvořené DVD s pořadovým číslem 1.


15.10. 2010                                                                Zapsal:     Mgr. Zdeněk Kučera

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout