Gymnázium Třeboň

Aktivita 03 - Zdravotnictví není zadarmo

Datum konání: 1. 4. 2011 (2 vyučovací hodiny)
Zúčastnilo se: celkem  102 žáků z  2. a 3.r. , VI. a VII. (2. skupiny) 
Přednášející: Michael Vích (České zdravotnické fórum, o.p.s., Praha)
Cíl:  Seznámit žáky se systémem a financováním zdravotní péče, náklady na léčbu a placením zdravotního pojištění v ČR

Použité materiály a technika: interaktivní tabule SMART, prezentace, dotazník pro žáky, informační brožury

Hodnocení akce:
Žáci uvedených tříd se zúčastnili přednášky pořádané Českým zdravotnickým fórem, o.p.s. z Prahy na téma Zdravotnictví není zadarmo. Přednášející v úvodu žáky seznámil s cílem a  obsahem dvouhodinové přednášky. Vysvětlil jim a na příkladech ukázal systém zdravotní péče u nás, objasnil finanční tok od plátce zdravotního pojištění přes zdravotní pojišťovnu až k poskytovateli zdravotní péče.
Během přednášky  každý žák obdržel formulář, pomocí něhož měl samostatně odhadnout finanční náklady na léčbu určitých nemocí či provedení operace  (např.otázka: Kolik zdravotní pojišťovna uhradí lékaři či nemocnici za provedení léčby akutního zánětu slepého střeva?). Žáci tak získali přehled o výši nákladů na patřičnou léčbu a mohli jednotlivé částky  porovnat s konečnou úhradou pacienta. Po ukončení přednášky dostal každý žák brožuru s důležitými informacemi o zdravotní péči v ČR  a  platbě zdravotního pojištění.
Zpětná vazba:
Během přednášky žáci vznesli celou řadu konkrétních dotazů. Z rozhovoru s nimi vyplynulo, že téma přednášky je velice zaujalo a pomohlo jim vyplnit dosavadní mezery v oblasti financování zdravotní péče občanů ČR.
Doporučení: V příštím školním roce doporučuji akci zopakovat, s tím, že by byli přizváni i žáci dalších ročníků. Seminář je vhodným doplňkem výuky základů ekonomiky a ekonomie v VI. a 2. ročníku.   

Poznámka: Z přednášky byla pořízena stručná fotodokumentace.

4. 4. 2011                                                                       

Mgr. Zdeněk Kučera

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout