Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - Šikana (tvorba DVD č. 3)

Datum konání:  21. 1. 2011
                       
Třída, počet žáků:  vybraní žáci 2. ročníku (celkem 12 žáků)
                                   
Vyučující: Mgr. Zdeněk Kučera

Cíl:   Vytvořit na základě scénáře krátký videozáznam/ spot na zadané téma

Použité materiály a technika:  scénář, videokamera, práce s programem Windows Movie Maker, vytvoření hudebního pozadí, textových polí a barevné animace

Hodnocení akce a zpětná vazba:
Skupina žáků 2. ročníku vytvořila na základě stanoveného tématu „Prosociální chování v osobních vztazích, pomoc a darování“ vlastní scénář k tvorbě v pořadí již třetího DVD s názvem „Šikana – existuje i u vás?“. Žáci si nejprve ujasnili základní znaky šikany, vymezili hranice asociálního chování a sepsali typické znaky tohoto chování, které použili při tvorbě scénáře. Scénář konzultovali se svým vyučujícím. V interiéru budovy školy pak proběhlo samotné natáčení.
Zpětná vazba: Žáci se seznámili s možnou existencí a projevy násilného chování ve společnosti. Diskutovali o tom, proč k šikaně dochází a jak je možné proti ní bojovat. Vytvořené DVD je jejich reakcí na tento závažný společenský jev.


Doporučení:
DVD použít k vzájemné diskusi v hodinách OBV a ZSV.

Poznámka:  Vytvořené DVD s pořadovým číslem 3.

3. 2. 2011
Zapsal:  Mgr. Zdeněk Kučera

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout