Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Exkurze

Datum konání:  8. dubna 2010 (9 hodin exkurze)
Třídy, počet žáků:  třetí ročník a septima, celkem 37 žáků
Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková, Mgr. Jitka Mašková
Lektor: Mgr. Matouš Šimek


Použité materiály a metody: exkurze, diskuse


Cíl: využít jedinečné polohy školy v centru CHKO Třeboňsko pro objasnění ekologických i ekonomických souvislostí mezi ochranou přírody a komerčním využíváním přírodních zdrojů


Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Exkurzi vedl Matouš Šimek z Českého nadačního fondu pro vydru. Žákům ukázal vodní toky v původním stavu, různých fázích těžby, regulace i rekultivace. Žáci viděli na konkrétních příkladech vodní toky o různé čistotě vody, seznámili se s pojmem bioindikátory a sledovali výskyt některých vodních živočichů v daných lokalitách. Dalšími tématy byla retence vody a její důležitost pro krajinu a ochranu přírody a celkové hospodaření a nakládání s odpady v krajině.
Během exkurze byla pořízena řada ilustračních fotografií. Ty budou použity jednak jako dokumentace k projektu a dále při výuce ekologie v hodinách biologie.


Doporučení: Exkurzí byla velmi zajímavá a stojí za to ji  začlenit do vzdělávacího programu.


Mgr. Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout