Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - Projektový týden v ČR (Gymnázium Třeboň, Gymnázium Uetersen)

Datum konání:    5. 4. 2011 – 13. 4. 2011

Třídy, počet žáků:    celkem 49 žáků, z toho 23 žáků Gymnázia Třeboň, 1 žákyně SOŠ
                                     Třeboň, 25 žáků Gymnázia Uetersen

Vyučující:    Mgr. Milada Benedová, Mgr. Václav Pražák

Průběh:
5. 4. 2011 – Příjezd německé skupiny do Třeboně.
6. 4. 2011 – Prohlídka naší školy, účast na vyučovacích hodinách, prezentace žáků o hlavním městě Praze, v odpoledních hodinách poznávání Třeboně (rallye) a zpracování informací a prožitků formou společného projektu – vytváření fotokomiksů na vylosované téma v jednotlivých smíšených skupinách.
7. 4. 2011 – Zájezd do Prahy – seznámení se s historickými, kulturními a vlastivědnými reáliemi Prahy: Petřín, Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí.
8. 4. 2011 – Prezentace žáků o Českých Budějovicích, Českém Krumlově a Kleti, návštěva  Českých Budějovic s prohlídkou pivovaru Budvar, v odpoledních hodinách prožitkový pobyt v Lanovém centru Slověnický mlýn.
9. 4. a 10. 4. 2011 – Pobyt německých žáků v hostitelských rodinách.
11. 4. 2011 – Zájezd na Kleť a do Českého Krumlova - jízda lanovkou a pobyt na Kleti, procházka historickým centrem Českého Krumlova s návštěvou zámeckého komplexu.
12. 4. 2011 – Aktivity ve škole. Druhá část projektu – dopoledne her: florbal a deskové společenské hry. Rozlučkový večírek žáků, rodičů a pedagogů v restauraci Beseda – hodnocení průběhu celého výměnného pobytu a prezentace všech dílčích projektů.
13. 4. 2011 – Odjezd německé skupiny do SRN.

Cíl: Mezi hlavní cíle Projektového týdne  patří vzájemné poznávání mladé generace v SRN a ČR, seznámení se s kulturou a reáliemi obou zemí, navázání bližších vztahů, zdokonalení se v německém a anglickém jazyce, spolupráce na dílčích projektech.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Průběh Projektového týdne byl hodnocen velmi pozitivně. Výše uvedené cíle byly realizovány, pedagogové i žáci ocenili význam pobytu žáků partnerské školy v rodinách, možnost neustálého kontaktu a poznání života v rodině cizí země. Na tuto akci navazují další možnosti spolupráce obou škol – například měsíční studijní pobyty pro 3-4 žáky naší školy v partnerské škole. Z Projektového týdne byla pořízena fotodokumentace, vznikly dílčí zpracované projekty – prezentace, komiksy, bude vytvořen krátký film.

Doporučení:  Společné projekty obou škol trvají již více než 15 let, obě strany k nim přistupují ochotně a velmi zodpovědně. Jejich průběh je optimální z hlediska časového rozsahu, programu i počtu zúčastněných žáků a pedagogů naší školy. Doporučujeme stejným způsobem zajistit a uspořádat další kolo Projektového týdne s Německem (ve školním roce 2012-2013). 

Mgr. Milada Benedová, Mgr. Ivana Čurdová, vedoucí aktivity 02

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout