Gymnázium Třeboň

Jubilejní zastavení čtvrté: Studovali u nás...

Za 150 let fungování třeboňského gymnázia seděly v jeho lavicích stovky zajímavých osobností. Část z nich byla v dalším profesním životě natolik úspěšná, že dokázala svým dílem, svou prací ovlivňovat veřejné dění, inspirovat své okolí, obohacovat svět okolo sebe. Pokusili jsme se sestavit seznam těch, jejichž jména rozhodně stojí za pozornost a připomenutí. Jsme hrdí na to, že se jejich profesní a osobní kariéra začala rozjíždět právě u nás, že jsme mohli alespoň malou měrou přispět k jejich úspěchům.

V rámci oslav 150. výroční založení našeho gymnázia jsme se rozhodli připomenout jejich jména nejen na našich webových stránkách, ale i ve výročním Almanachu, který pro všechny zájemce vyjde v průběhu hlavního měsíce oslav v září 2018.

Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli vybrat 11 významných jmen a věnovat jim viditelnější pozornost i prostor na připravovaných informačních tabulích, které budou součástí výstavy v Domě Štěpánka Netolického (vernisáž v pátek 21. září 2018). Tabule budou následně zdobit i prostory našeho gymnázia. Jejich autorem je Mgr. Petr Kopeček, o grafickou podobu se postarala studentka Eva Klímová.

Studovali u nás...

prof. PhDr. Josef Šusta, absolvent nižšího reálného gymnázia r. 1887 (maturoval na gymnáziu v Českých Budějovicích), politik, prezident ČAV, jeden z nejvýznamnějších historiků první republiky

MUDr. Matěj Jan Pešina, absolvent nižšího reálného gymnázia r. 1887, významný profesor dětského lékařství na pražské univerzitě, internista v České dětské nemocnici, autor řady odborných článků

prof. PhDr. Antonín Beer, absolvent nižšího gymnázia r. 1895 (maturoval na gymnáziu v Praze v Křemencově ulici r. 1899), profesor germanistiky v Praze a Brně, děkan MU v Brně, zakladatel a dlouhodobý redaktor časopisu Naše věda

Rudolf Beneš, mat. roč. 1909, architekt a výtvarník

Jarmila Jirkovská, mat. roč. 1910, první žena-absolventka třeboňského gymnázia

Václav Hadač, mat. roč. 1911, vrchní archivář třeboňského archivu, spisovatel, publikoval na 65 odborných prací, především z regionálních dějin a rožmberské historie

MUDr. Adolf Sigmund, mat. roč. 1911, uznávaný rentgenolog a vysokoškolský učitel

prof. MUDr. František Kostečka, mat. roč. 1913, nejvýznamnější osobnost čs. stomatologie, autor unikátních čelistních operací po něm pojmenovaných

František Líbal, mat. roč. 1916, akademický malíř

František Volf, mat. roč. 1917, akademický malíř

PhDr. Blažena Rynešová, mat. roč. 1919, vrchní komisařka Státního historického ústavu a autorka edice listin Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka, její otec Josef Ryneš (1855-1925) byl na gymnáziu profesorem

prof. MUDr. et RNDr. Karel Žlábek, mat. roč. 1921, přední český anatom, předseda Čs. biologické společnosti, odborně studoval vážky, jeho sestra Božena rovněž studovala na třeboňském gymnáziu a stala se operní pěvkyní – sólistkou ND v Brně a pedagožkou

Jan Pernikář, mat. roč. 1921, generál letectva, stíhací pilot RAF v bitvě o Anglii, autor první čs. učebnice letecké navigace

František Heřmánek, na třeboňském gymnáziu studoval v letech 1912 – 1921, spisovatel Třeboňska

Josef Pešula, mat. roč. 1922, učitel na třeboňském gymnáziu (T-Z), zemřel v roce 1943 v koncentračním táboře

Jan Formánek, mat. roč. 1924, zatímní správce a učitel na třeboňském gymnáziu (P-F-CH-M) , v květnu 1945 se vrátil z koncentračního tábora a poté se zasadil o obnovu poničené budovy, kterou za války devastovala německá letecká škola; autor Almanachu ke 100. výročí GT

Jaroslav Záruba, mat. roč. 1926, velitel obrany Čs, rozhlasu 8. 5. 1945

Anna Sedlmayerová (Jungwirthová), studentka třeboňského gymnázia v letech 1922 – 1926, autorka společenských a detektivních románů

Václav Jiráček, mat. roč. 1939, dirigent symfonického orchestru v Praze a Státní filharmonie v Ostravě

Radovan Krátký, mat. roč. 1941, překladatel z latiny, fr., it., autora mnoha knih (pověsti) a několika filmových scénářů (např. Ukradená vzducholoď)

prof. PhDr. Jiří Jiráček, DrSc., mat. roč. 1943, jazykovědec, profesor ruského tvarosloví a slovotvorby na FF MU v  Brně

JUDr. Lubomír Štrougal, mat. roč. 1943, komunistický politik, ministr vnitra,  v letech 1970 - 1988 ministerský předseda čs. vlády

Miloslav Voráček („Šůra“), mat. roč. 1943, legendární třeboňský švihák lázeňský, všestranný sportovec, tanečník, divadelní ochotník

prof. MVDr. Jaroslav Konrád, DrSc., mat. roč. 1945, emeritní rektor VFU v Brně, autor více než 300 odborných prací veterinárního lékařství

Mgr. Ivan Anthon, mat. roč. 1947, významný český loutkář, prof. na katedře loutkového divadla  DAMU, člen loutkářské skupiny Československé televize

Adolf Kalný, prom. hist. ,mat. roč. 1947, historik, významný archivář SOA Třeboň

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc., mat. roč. 1948, významný český endokrinolog a kardiolog

Ladislav Rektoris, mat. roč. 1949, akademický malíř, grafik a sochař

Zdeněk Vojta, mat. roč. 1950, akademický sochař a grafik, autor návrhu pamětního odznaku ke 100. výročí založení třeboňského gymnázia

Jaroslav Ciprýn, mat. roč. 1950, významný třeboňský skaut, vedoucí vodního oddílu, neúnavný a nadšený pracovník s mládeží

Ing. arch. Ladislav Konopka, mat. roč. 1952, architekt, autor řady arch. realizací v Českých Budějovicích a Třeboni

Karel Budín, mat. roč. 1952, vynikající hráč české házené (mistr sportu), později mezinárodní házené v Třeboni. Výborný trenér mládežnických družstev v házené v Třeboni a organizátor.

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Dr.h.c., mat. roč. 1954, významný český lékař, pediatr a neonatolog

prof. MUDr. Václav Seichert, DrSc., mat. roč. 1954, přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK

PhDr. Zdeněk Míka, mat. roč. 1954, historik, odborník na dějiny Prahy, ředitel Muzea hl. města Prahy, autor mnoha výstav a řady publikací o Praze

Ing. Stanislav Přibil, mat. roč. 1954, ředitel Botanického ústavu AV ČR v Třeboni, ředitel lázní Aurora, zakladatel firmy Envi

František Vančura, mat. roč. 1954, třeboňský malíř

prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc., mat. roč. 1960, indolog a mongolista, zakladatel české mongolistiky, ředitel Ústavu jižní a centrální Asie UK, člen Učené společnosti, nositel státního vyznamenání Mongolské republiky

Antonín F. Hanzal, mat. roč. 1965, malíř Třeboňska a učitel

RNDr. Jan Ševčík, mat. roč. 1968, zoolog-ornitolog, pracovník CHKO Třeboňsko, vynikající fotograf přírody s řadou vydaných publikací

Jana Coufalová (Bauerová), mat. roč. 1972, první žena-ředitelka v čele třeboňského gymnázia (1993 - 2012)

Prof. RNDr. Miroslav Papáček, mat. roč. 1972, třikrát děkan Pedagogické fakulty JU, jedno období prorektor JU pro studium, specializace zoologie - entomologie - systém a ekologie vodních ploštic

Aktuálně kompletní seznam naleznete v příloze, budeme rádi za další Vaše podněty k jeho doplnění.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout