Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Den Země (vzdělávací program ČNFV)

Datum konání:    19. a 20. 4. 2011 ( 2 x 2 hodiny – prima a sekunda, 2 x 6 hodin - tercie)


Třídy, počet žáků:    prima, sekunda - celkem  55 žáků (účastníci vzdělávacího programu)
tercie – celkem 18 žáků (přípravné a organizační  práce)
partnerská ZŠ Lomnice nad Lužnicí – celkem 73 žáků
 

Vyučující:        Mgr. Š.  Otepková, Mgr. J. Mašková  Mgr. J. Kalvasová, Mgr. Císařová


Použité materiály a metody: zábavné soutěže spojené s pohybovými aktivitami, práce ve skupinách, nutnost komunikace, spolupráce a prezentace vlastních názorů, starší žáci pracovali s mladšími spolužáky (předávání informací, výklad, organizace)
Cíl: využít oficiálních oslav Dne Země  k uvědomění si základních ekologických vztahů
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Při této akci jsme opět využili nabídky Českého nadačního fondu pro vydru, který připravil v zámeckém parku řadu soutěží s ekologickou tématikou. Tentokrát se do přípravy a organizace zapojili i žáci tercie. Jejich úkolem bylo vysvětlit mladším spolužákům z gymnázia (prima, sekunda) i žákům ostatních škol určité ekologické jevy a vztahy, vysvětlit soutěžní úkol a dohlížet na jeho průběh a splnění. Ostatní žáci pracovali ve skupinách, které mezi sebou vzájemně soutěžily.
Akce měla u žáků pozitivní odezvu.  A to jak u těch, kteří se podíleli na organizaci, tak i u těch mladších, kteří soutěžili. Opět se potvrdilo, že aktivní zapojení žáků do procesu neformální výuky je mimořádně efektivní.  Navíc tato forma práce nevede k pouhému „pasivními konzumování“ připraveného programu. Žáci si v praxi vyzkoušeli, jak těžké je někoho zaujmout a předat mu informace.
Za velmi pozitivní považuji účast partnerské školy z Lomnice nad Lužnicí.
Doporučení: I v příštích letech by bylo vhodné účastnit se programu v této podobě (starší žáci -  organizační činnost, mladší žáci – účast na soutěžích). Oslavy Dne Země by se měly stát stálou součástí vzdělávacího programu.

 Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout