Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - Společenská etiketa

Datum konání:              27. 4. 2011       

Třída, počet žáků:         žáci I. až IV. roč., celkem 116 žáků   
 
Vyučující:                       Mgr. M. Benedová, Mgr. V.J andová, Mgr. Z. Kučera, Mgr. P. Werner 

Učinkující:                     Členové uměleckého sdružení  Kvítko, o.s., Dubné u Č. Budějovic

Místo konání:                 budova gymnázia - tělocvična

Cíl:                                  Seznámit žáky prostřednictvím tance, hudby a mluveného slova 
                                        s pojmem společenská etiketa

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci byli v úvodu představení seznámeni s následným tématem. Formou zpětné vazby v podobě kladených otázek byli učinkujícími dotazováni na jednotlivé pojmy a projevy společenské etikety. Následoval výklad o samotné společenské etiketě, členové sdružení přímo žákům demonstrovali společenské vystupování ve škole, na veřejnosti, v divadle, v restauraci a při dalších významných společenských a kulturních událostech. Výklad byl vhodně prokládán ukázkami  společenských tanců, hudby i kostýmů. Po celou dobu představení konferenciér i členové souboru udržovali s žáky vzájemnou komunikaci a kontakt.
Zpětná vazba : Žáci se seznámili s pravidly  společenské etikety, zpětně se dokázali zamyslet nad svým chováním a vystupováním, nad situací, kdy je společenská etiketa vyžadována a nutná. Žákům se způsob zpracování a provedení uvedeného tématu líbil a ztotožnili se s názorem, že i toto téma je stále aktuální a potřebné pro náš společný život.

Doporučení: Dané téma zařadit do TP OBV I. až IV. roč.   
Poznámka:   Z představení byla pořízena stručná fotodokumentace.


2. 5. 2011                                                                   Zapsal:          Mgr. Zdeněk Kučera

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout