Gymnázium Třeboň

Projektárium (duben 2011)

Projektárium

S přicházejícím jarem se vlila čerstvá míza i do všech projektových aktivit, a tak se vás pokusím ve stručnosti  opět poinformovat o tom, co je v jednotlivých aktivitách našeho projektu Konkurenceschopnost pro Třeboňsko nového.

01 – GYM. S velkým nasazením všech zúčastněných redaktorů i externích spolupracovníků vydáváme osmnácté číslo GYMu. Opět se snažíme o maximální kvalitu, čtivost, inovaci. Redakce je bohatší o sportovní redaktorku Kačku Šteflovou (2.), spolupracovat začíná Dan Urbánek(VI.), naplno se rozjela Iva Vu (V.). V nadcházejících týdnech chceme zkusit více medializovat naši práci, pokusíme se vytvořit krátký filmový klip o tom, jak vznikal před několika lety GYM, jakým způsobem vzniká každé číslo, zkusíme co nejatraktivněji prezentovat naši filosofii, práci, redaktory, plány.

02 – Rozvoj partnerství. Nejzásadnější akcí této části projektu byla v tomto období realizace týdenní návštěvy naší partnerské školy z německého Uetersenu. Od 5. do 13. dubna připravilo 22 našich žáků v čele s paní učitelkou Miladou Benedovou atraktivní program pro stejný počet německých žáků a dva jejich učitele. Velkou oporou při realizaci programu byla i asistence Štěpánky Otepkové a Václava Pražáka.

03 – Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků. RNDr. Pavel Krejča rozšířil Sbírku úloh z finanční matematiky o podkapitolu Stavební spoření (jako součást kapitoly 3 - Spoření) . Vyučující matematiky budou v septimě a dle časových možností i v maturitních ročnících realizovat v následujících dnech výuku finanční matematiky. Na poslední čtvrtletí je také plánována beseda s odborníkem vybrané finanční instituce nejen o nabídce aktuálních bankovních produktů. Návštěva besedy bude nabídnuta i Obchodní akademii a ZŠ Lomnice nad Lužnicí.

04 – Vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast. Pod vedením Štěpánky Otepkové pokračuje zpracovávání tématu Cesta odpadu. V průběhu března a počátkem dubna se uskutečnila řada akcí. Terciáni se ve dvouhodinovém výukovém programu zaměřeném na odpady pod vedením Matouše Šimka z NF pro vydru naučili odpad správně třídit, vyhledávat značky o složení odpadu, dozvěděli se, jak dlouho se různé odpady v přírodě rozkládají a jaké možnosti nabízí recyklace. Dále připravili dotazník pro své kolegy i učitele zaměřený na třídění odpadu. Dotazníkový průzkum se uskuteční v souvislosti s oslavami Dne Země. V pátek 8. 4. 2011 vyjeli septimáni a třeťáci na exkurzi po CHKO Třeboňsko a Blanský les, kde si prohlédli různé typy přírodních, regulovaných i revitalizovaných vodních toků.

05 – Regionální dějepisný a zeměpisný katalog Třeboňska. Žáci 2. ročníku vypracovali  prezentace vybraných lokalit, bylo vybráno 12 nejlepších, které budou vloženy na připravované DVD. I žáci tercie do konce března zpracovali texty o lokalitách do konečné podoby. Během práce na textech se ukázalo, že žáci potřebují na zpracování delší čas – především na vyhledání neinternetových zdrojů a jejich využití v práci. Projekt byl úspěšně zařazen i do výuky výtvarné výchovy, žáci pomocí různých výtvarných technik dokumentují pod vedením Jany Kalvasové své prezentace. V průběhu dubna a května se žáci podílí na připomenutí významného výročí 400 let od úmrtí Petra Voka – v rámci výtvarné výchovy navštíví zámek a výstavu „Petr Vok přichází“, žáci sexty a 3. ročníku pojedou do Prahy na výstavu „Rožmberský rok“,  žáci 1. ročníku a kvinty navštíví Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích.  30. března proběhla přednáška na téma „Urbanistický rozvoj města Třeboně“ v podání arch.  Aleše Valdera pro 23 žáků 2. ročníku.  V průběhu dubna až června budou žáci tercie dokončovat své prezentace na téma „Místo mého bydliště“.

06 – Videoklipy s tematikou Etika. V březnu byl po videoklipu Šikana a kyberšikana dokončen pod vedením Zdeňka Kučery 1. díl už čtvrtého videoklipu na téma Společenská etiketa, na kterém pracovalo 16 žáků 1. ročníku. V souvislosti s tímto tématem se intenzivně pracuje na přípravě a organizaci pracovního kurzu, který by se měl uskutečnit od 25. do 29. června. Již je připraven tým lektorek firmy Asteria z Českých Budějovic i program, se kterým budete v příštím GYMu podrobněji seznámeni. Kurzu se zúčastní 25 žáků tercie. Pátý videoklip s druhým dílem tématu Společenská etiketa dokončuje se sekundou Petr Werner.
Anna Kohoutová
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout