Gymnázium Třeboň

Ročenka města Třeboně 2011

Ředitelka školy:  Jana Coufalová


Počet žáků: 345


Počet učitelů: 28


Vyučované jazyky: angličtina, francouzština, němčina, španělština, příležitostně ruština a latina


Od září 2010 vyučuje naše škola podle vlastního Školního vzdělávacího programu všechny ročníky až po sextu a druhý ročník. Tento školní rok probíhá ve znamení pečlivých příprav všech pedagogů i žáků na novou státní maturitu. Zřejmě nejvýznamnějším impulzem, který ovlivňuje již od ledna 2010 chod naší školy, je projekt Vzdělání pro konkurenceschopnost – konkurenceschopnost pro Třeboňsko. Projekt je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který je víceletým tematickým programem v gesci MŠMT ČR. Realizovanými výstupy jednotlivých aktivit projektu jsou: pravidelné vydávání studentského časopisu GYM (www.casopisgym.cz), adaptační prožitkové kurzy v Římově na začátku školního roku pro žáky primy, kvinty a 1. ročníku, metodické materiály k výuce Finanční gramotnosti, metodické materiály, exkurze a besedy v oblasti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), regionální dějepisný a zeměpisný katalog Třeboňska a natáčení videoklipů s tematikou Etika.


Nadále aktivně spolupracujeme se spřáteleným gymnáziem v německém Uetersenu, v letošním školním roce proběhly dvě vzájemné návštěvy žáků a učitelů. V rámci projektu Comenius s názvem My style of life jsme navázali kontakt s nizozemskou školou v Heerlenu, v rámci prvního ročníku naší spolupráce proběhly rovněž dvě reciproční návštěvy, díky kterým mají naši žáci možnost zdokonalovat své jazykové dovednosti, poznávat cizí země a jejich kulturu.
Aktivně se zúčastňujeme zajímavých projektů – parlamentních simulací, pražského studentského summitu, akce MF Dnes Studenti čtou a píší noviny, charitativních akcí Srdíčkový den a Adopce na dálku, dobrovolníci z řad našich žáků vypomáhají v Domě seniorů. Pro naše žáky jsme uspořádali mnoho zajímavých besed, přednášek, tematických exkurzí do Prahy, Brna, oblíbené jsou letní a zimní sportovní kurzy, kurz estetické výchovy nebo kurz sebepoznání formou dramatické výchovy. Úspěchy slavili naši žáci v turnajích v šachu, florbalu, volejbalu či fresbee. Zásluhou Mgr. Václava Pražáka pořádáme i pro veřejnost tzv. Otevřené semináře z dějepisu. Informace o nich lze získat vždy v předstihu z webu školy, příležitostných letáčků či v Třeboňském světě.


Samozřejmostí na třeboňském gymnáziu zůstává zajištění kvalitní výuky prostřednictvím plně aprobovaného pedagogického sboru, moderně vybavených učeben, zajímavých výukových programů, inspirativního prostředí.
Veškeré podrobnosti o činnosti školy naleznete na pravidelně aktualizovaných webových stránkách www.gymtrebon.cz.
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout