Gymnázium Třeboň

Projektárium (červen 2011)

01 – GYM – kromě nového čísla, které právě držíte v ruce, je největší novinkou této části projektu významné ocenění, které se celé redakci dostalo. Jistě jste zaregistrovali, že GYM vyhrál v konkurenci středoškolských časopisů Jihočeského kraje 1. místo. Stalo se tak 8. června v Českém Krumlově, kde cenu převzal náš šéfredaktor Tomáš Tichý z rukou českobudějovické radní RNDr. Jany Krejsové. Oceněn byl i web časopisu, i 2. místo bereme jako mimořádný úspěch. Je důležité připomenout, že daleko důležitější než jakákoliv cena je pro nás, redaktory, zájem a přízeň vás všech, kteří GYM čtete a kupujete, kteří čtete i náš web včetně toho, že na něj svými názory občas i přispějete. Cenu vnímáme jako ocenění naší práce a potvrzení toho, že jdeme správnou cestou. GYM 19 se už musel obejít bez Adycta a Dayvy, od příštího čísla samozřejmě plánujeme najít za ně adekvátní náhradu.

02 – Prožitkové kurzy – v plném proudu jsou přípravné práce na tři prožitkové kurzy, které čekají v září příští primu, kvintu a 1. ročník. Všechny proběhnou opět v nádherném Římově a jeho okolí v termínech:  5. 9. – 7. 9. kvinta, 8. 9. – 10. 9., 1. ročník a  12. 9. – 14. 9. prima.

03 - Fiktivní studentská firma - po úvodním cyklu přednášek na téma Fiktivní studentská firma (proběhlo v lednu 2011 pro žáky VII. a 3. roč.) vrcholí přípravy pro zahájení samotné činnosti firmy, a to od září příštího školního roku. Členové týmu 03 společně s partnerskou školou OA Třeboň v současné době dokončují výukový program, podle kterého bude fiktivní studentská firma vykazovat vlastní podnikatelskou činnost.

04 – Cesta odpadů – nejvýznamnější aktivitou této části projektu bylo uspořádání charitativní sbírky starého šatstva, které se s velkým nadšením chopila Jana Kalvasová. Jednotlivé třídy naší školy soutěžily ve sběru velmi udatně, nejlepší z nich byly odměněny oskarovým filmem „Králova řeč“ (24. června) – nejvíce šatstva nasbírala kvinta a prima (každá 15 pytlů!!), za nimi se umístila sekunda a septima. V pátek 10. června byly desítky pytlů odvezeny do diecézní charity v Broumově. Všem, kterým přispěli (včetně učitelů!) patří upřímný dík.

05 – Regionální dějepisný a zeměpisný katalog - do projektu se tentokrát zapojili žáci 1. ročníku. Během května si vybrali lokalitu, kterou budou zpracovávat. Žáci tercie a 2. ročníku dokončili výtvarné zpracování lokalit Třeboňska. Jejich úkolem bylo zpracovat informační plakát o zvolené lokalitě. Projekt navazoval na předchozí  práci žáků – zpracovávání textů a powerpointových prezentací zvoleného tématu.Dále žáci 2. ročníku v rámci hodin IKT seznamovali své spolužáky formou prezentace s lokalitou, kterou zpracovávali a připravovali se tak na "vystoupení" před žáky mladších ročníků.

06 - Během posledních třech měsíců byla natočena a do konečné podoby zpracována dvě DVD, a to Společenská etiketa - díl I. (na tvorbě se podíleli žáci primy) a Společenská etiketa - díl II.(vytvořili účastníci letošního lyžařského kurzu pod vedením P. Wernera). V dubnu členové uměleckého sdružení Kvítko z Č. Budějovic prostřednictvím hudby a tance seznámili žáky I.až IV.s pravidly společenské etikety, vystupováním
ve škole a chováním při významných společenských a kulturních událostech. Členové týmu 06 organizačně zajistili konání dvou kurzů - Etika a společenská etiketa ( Nové Hrady, 26.- 29.6., žáci tercie) a kurzu Filmová škola (Chlum u Třeboně, 27. - 30. 8. pro zájemce z řad žáků školy). O průběhu obou kurzů a následné odezvě vás budeme informovat, naši redaktoři budou určitě u toho.
-ako-
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout