Gymnázium Třeboň

Jaro na gymnáziu (15. 6. 2011)

Nejvíce energie investovala ve druhém pololetí naše škola do příprav a realizace nových státních maturitních zkoušek. Nebývalou zátěží byly zkoušky nejen pro učitele, ale hlavně pro letošní maturanty, kteří mají za sebou ústní zkoušky, didaktické testy a písemné práce. O výsledcích byli seznámeni až 20. června. Gymnázium i nadále pokračuje v realizaci projektu Konkurenceschopnost pro Třeboňsko, v šesti zajímavých aktivitách se snažíme maximálně využít získané prostředky a připravit pro naše žáky atraktivní a užitečné příležitosti k jejich rozvoji. I v projektových aktivitách jsme zaznamenali výrazné úspěchy, když například časopis GYM získal 8. června 1. místo za nejlepší středoškolský časopis v Jihočeském kraji. Velkou motivací pro nás bylo i 2. místo za nejlepší web – můžete se přesvědčit na www.casopisgym.cz. V rámci tématu Cesta odpadu jsme uspořádali charitativní sbírku starého šatstva pro diecézní charitu v Broumově, naši žáci a učitelé do ní poslali desítky pytlů obnošeného oblečení. Radost nám udělaly přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia, vysoký počet zájemců nám stejně jako každý rok dovolil vybrat snad ty nejlepší. Během jarních měsíců proběhly dvě mezinárodní studentské výměny, když jsme měli možnost přivítat na naší škole žáky z německého Uetersenu a nizozemského Heerlenu. Samozřejmostí jsou na každé škole různé předmětové soutěže, jejichž vyšší kola právě v červnu vrcholí. My se můžeme pochlubit například výrazným úspěchem Milana Wölfla v dějepisné soutěži „Co víš o československých legiích“, který se suverénně probojoval do národního kola, vynikajícího výsledku dosáhla i terciánky Milana Do, která se v internetové soutěži v anglickém jazyce, jež je pořádána ve spolupráci s univerzitami v Bostonu a New Yorku, probojovala z téměř dvanácti set soutěžících mezi 30 nejlepších! Excelentních výsledků dosáhli žáci vyšších ročníků osmiletého gymnázia v národních testech čtenářské gramotnosti, když hlubokou za sebou nechali konkurenci několika stovek jiných středních škol v ČR. Máme také za sebou desítky zajímavých kurzů, besed, exkurzí, kulturních akcí, které jsou důležitou součástí výuky našich žáků. Zajímavý byl pro nás letošní Majáles, jeho organizace jsme se tentokrát chopili úplně sami. Mezi třemi královstvími zvítězilo Království médií (viz foto), které tvořili kreativní žáci nižšího gymnázia. Jsme rádi, že se nám tuhle sympatickou studentskou tradici podařilo i letos udržet nad vodou a příští rok se budeme opět těšit na spolupráci s ostatními třeboňskými středoškoláky.
Podrobně se o činnosti našich učitelů a žáků můžete dozvědět na www.gymtrebon.cz .
Mgr. Anna Kohoutová
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout