Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Výtvarné zpracování lokalit Třeboňska

Datum konání: 9. března - 25. května 2011
Třídy, počet žáků: tercie (28 žáků), 2. ročník (11 žáků)
Vyučující: Mgr. Jana Kalvasová

Použité materiály a metody: Rozvíjení kreativity, posilování spolupráce ve skupině; kresba, malba, koláž, fotografie.

Cíl: Žáci měli za úkol výtvarně zpracovat informační plakát o zvolené lokalitě Třeboňska. Projekt navazoval na předchozí práci žáků – zpracovávání textů a powerpointových prezentací zvoleného tématu. Cílem projektu bylo poznávání regionu a místních pamětihodností. Dále se žáci učili vhodně využít a zpracovat fotodokumentaci jednotlivých lokalit. Kresbou a malbou se učili rozeznávat jednotlivé architektonické styly.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Akce se shledala s pozitivním ohlasem. Většina žáků projekt zpracovávala zodpovědně.

Doporučení: Do projektu se mohou zapojit i další třídy. Vhodné by bylo uspořádat školní výstavu vybraných prací, aby žáci měli možnost prezentovat výsledky své tvorby a ostatní žáci si mohli jejich práce prohlédnout.


Mgr. Jana Kalvasová, člen týmu aktivity 05
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout