Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Exkurze – výstava Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, Praha

Datum konání:     13. 6. 2011
                              
Třída, počet žáků:    2. ročník – 14 žáků (z celkového počtu 25 žáků ve třídě)
            VI. ročník – 23 žáci (z celkového počtu 28 žáků ve třídě)
                                   
Vyučující:        Mgr. Václav Pražák, Mgr. Z. Kučera


Průběh:
Žáci měli možnost shlédnout výstavu uspořádanou k výročí „rožmberského roku“ ve Valdštejnské jízdárně. Výstava ukazovala především hmotnou kulturu spojenou se životem na rožmberském dvoře, ale také například dějiny rožmberského dolování, rybničního hospodářství a významné církevní památky na území rožmberského dominia.

Cíl:
Cílem této exkurze bylo ukázat v celkovém pohledu místo významného jihočeského rodu nejen v dějinách regionu, ale i v širších českých či evropských souvislostech. Velká pozornost byla věnovaná lokalitám, které žáci znají ze svého bezprostředního okolí (Třeboň, Majdalena, Suchdol nad Lužnicí), i lokalitám méně frekventovaným, které však mají velký význam pro poznání hmotné církevní kultury (Kájov). 

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Cíle exkurze bylo úspěšně dosaženo, žáci byli v některých případech překvapeni, jak významné památky se nachází v místě jejich bydliště či okolí. Rovněž další ukázky srozumitelným a působivým způsobem demonstrovaly život společnosti v raném novověku s důrazem na jihočeský region.

Doporučení:
Návštěvu výstavy je možné v každém případě doporučit, doba jejího trvání však vylučuje možnost dalších exkurzí v rámci školní výuky.


Mgr. Václav Pražák, vedoucí exkurze
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout